افغانستان/ ایران- گفتگو

اعدام ١٢ افغان در ایران

DR

جمهوری اسلامی ایران، ١٢ تن از افغان‌ها را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. و صدها تن دیگر از افغان‌ها که به اعدام محکوم شده اند، در زندان‌های ایران منتظر اجرای این حکم هستند.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه در ماه جدی، میان حکومت افغانستان و ایران توافق شده بود که اعدام افغان‌ها در ایران به تعلیق درآید، ولی با آنهم قضاء ایران اعلام کرده است که ١٢ تن اعدام شدند.

این موضوع را با آقای محمد ظریف اظهر- استاد حقوق و علوم سیاسی، در میان گذاشتم.

گفتگو با محمد ظریف اظهر

آقای اظهر، قبل از همه تصریح میکند که در ارتکاب جرم در صورت دستگیری مجرم، قانون کشور بر وی اعمال میشود. یعنی در ایران، اتباع افغانستان بر اساس قوانین ایران محاکمه میشوند.

در مورد توافقات میان دو کشور، آقای اظهر میگوید که در سطح جهانی کنوانسیونی وجود دارد در مورد تبادلۀ مظنونین، متهمین و محکومین؛ افغانستان هم عضو این کنوانسیون است، ولی ایران این قرار داد را امضا نکرده است و عضو این کنوانسیون نیست. در این ساحه تنها کاری که صورت گرفته است، تبادل نظر و خواهش بوده است؛ طرف افغانستان به اینصورت از ایران تقاضا کرده است تا بر اساس حسن همجواری، با افغان‌های متهم یا محکوم رفتار کنند. بیش از این، سندی که ارزش حقوقی داشته باشد وجود ندارد.

جانب ایران چون قرارداد بین المللی تبادلۀ مظنونین، متهمین و محکومین را امضا نکرده است، خود را دست‌باز میپندارد و متهمین را به هر نوعی که خواسته باشد مجازات میکند.

از آقای اظهر، در مورد ریشه‌های مجازات سنگین قاچاق مواد مخدر میپرسم و اینکه چرا در حالیکه فساد در همه جا وجود دارد، با این «تجارت» برخورد شدید میشود؟

آقای اظهر میگوید که در اسلام، شراب و هر مواد دیگری که عقل را زایل بسازد ممنوع است؛ آنان این کارها را بصورت شدید مجازات میکنند تا در جهان مشخص باشد که ایران یک کشور اسلامی است.

البته در کنار تطابق با موازین اسلامی، در برخورد ایرانی‌ها، آقای اظهر یک مقدار تظاهر و ریا کاری را هم میبیند. یک نوع عوام فریبی هم در این مسئله وجود دارد چون به این ترتیب ایران برای خود شهرت خاصی میسازد. آنهم شدت عمل، در یک کشوری که در آن نیروهای نظامی خارجی وجود دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید