بین المللی

اعضای وابسته به القاعده کنترل یک روستا را در جنوب یمن به دست گرفتند

تبلیغ بازرگانی

اعضای وابسته به القاعده شب گذشته به روستای "شاکرا" در منطقه آبیان در جنوب یمن حمله کردند و کنترل آن را به دست گرفتند.
به گفته منبعی مردان مسلح قبیله ساکن در این روستا نتوانستند در برابر حمله کنندگان مقاومت کنند.
اعضای القاعده در اواسط ماه ژوئیه گذشته توسط مردان قبیله وبا حمایت نیروهای دولتی از این روستا بیرون رانده شده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید