آمریکا/ مهاجرت

اعطای ویزای آمریکا برای شهروندان یازده کشور"خطرآفرین" به حالت تعلیق درمی آید

دولت آمریکا رویه صدور روادید برای دواطلبان پناهندگی از 11 کشور، ازجمله ایران، را به طورموقت به حالت تعلیق درمی آورد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری رویترز اداره مهاجرت آمریکا درنظردارد کارپذیرش مهاجر ازکشورهای جهان را ازسربگیرد، اما رویه پذیرش مهاجر شامل درخواست کنندگان از یازده کشورکه از آنها با عنوان کشورهای "خطرساز" یاد شده، نخواهد شد.

درگزارشی، که رویترزمی گوید به نسخه ای ازآن دست یافته، درآستانه اعلام سیاست های جدید مهاجرت پذیری ایالات متحده، دولت ترامپ با ارسال اطلاعیه ای برای اعضای کنگره تصریح کرده است که اعطای روادید پناهندگی درمورد شهروندان یازده کشوراز خاورمیانه و آفریقا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درخواهد آمد.

علاوه برآن، براساس سیاست تدوین شده توسط دولت ترامپ دررویه معمول اعطای حق اقامت به اعضای درجه یک خانواده پناهجویانی که هم اکنون درآمریکا اقامت دارند نیزتجدید نظرخواهد شد.

درمتن ارسال شده به کنگره گفته شده است که دولت درحال حاضردرمورد پذیرش پناهجو از یازده کشورنگرانی هایی دارد، لذا صدورویزا متوقف می شود.

این یازد کشورکه از آنها با عنوان "خطرآفرین" یاد شده عبارتند از: کره شمالی، مصر، عراق، ایران، لیبی، مالی، سومالی، سودان، سودان جنوبی، سوریه، یمن.

به گزارش رویترز فلسطینی هایی نیزکه ازکشورهای یاد شده درخواست روادید برای ایالات متحده نمایند مشمول این محدودیت خواهند شد.

به گزارش رویترز طرح جدید دولت واشنگتن روزسه شنبه/ 24 اکتبر/ دراختیارکنگره قرارگرفته است.

ازسوی دیگر درواشنگتن اعلام شد که خطوط هوایی که به آمریکا پروازدارند، ازروزپنجشنبه فردا/ 26 اکتبر/ باید قوانین امنیتی جدید ایالات متحده را برای ورود به خاک آمریکا رعایت نمایند.

رویترز این خبررا به نقل ازشرکت های هوایی عازم آمریکا اعلام داشته است.

تمهیدات امنیتی جدید عبارت خواهند بود ازکنترل دقیق تر مسافران عازم آمریکا، منع حمل کمپیوترهای دستی، لپ تاپ درجایگاه مسافران و انجام مصاحبه های کوتاه با برخی ازمسافران به هنگام ورود به کابین هواپیما.

به گزارش رویترز تدابیرامنیتی یاد شده درمورد 2000 پروازاز105 کشورجهان، 280 فرودگاه، 180خط هوایی که روزانه حمل بیش از325 هزارمسافررا به سوی ایالات متحده برعهده دارند اعمال خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید