روزنامه های فرانسه

اعطای پروانه شهروندی افتخاری پاریس به جعفر پناهی

@fotolia
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۴ دقیقه

فرانسه باردیگربرای طرح رفتارناشایست دستگاه قضائی ایران با سینما گرسرشناس ایرانی "جعفرپناهی" بسیج شده است. "برتران دو لانوئه" شهردارسوسیالیست پاریس همانگونه که وعده داده بود روز گذشته سند شهروندی افتخاری پناهی را به تصویب شورای شهرپاریس رساند و اکنون در انتظارامکان خروج هنرمند ایرانی از کشورش و دریافت پروانه شهروندی پاریس به سرمی برد.  

تبلیغ بازرگانی

فرانسه باردیگربرای طرح رفتارناشایست دستگاه قضائی ایران با سینما گرسرشناس ایرانی "جعفرپناهی" بسیج شده است.
"برتران دو لانوئه" شهردارسوسیالیست پاریس همانگونه که وعده داده بود روز گذشته سند شهروندی افتخاری پناهی را به تصویب شورای شهرپاریس رساند و اکنون در انتظارامکان خروج هنرمند ایرانی از کشورش و دریافت پروانه شهروندی پاریس به سرمی برد.
هرچند که این شناسنامه ی تازه بیشترنمادین( سمبلیک) می تواند باشد، ولی بوده اند بزرگانی که به این افتخارشهروندی
" زیباترین و عاشقانه ترین شهرجهان" نائل نشده اند . در سال های اخیر از محافل اپوزیسیون ایران، خانم شیرین عبادی فعال حقوق بشرو برنده جایزه صلح نوبل دو هزارو سه به دریافت این هویت افتخاری نائل گردید.
به هرحال همزمان با ادامه تلاش هنرمندان فرانسه و اروپا برای رفع موانع ازکاروسفرجعفرپناهی، روزنامه هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه نیزدرصفحات خود باچاپ تصویری موقعیت وی را به خوانندگان خود یادآوری می کند.
این روزنامه درشماره امروزخود با چاپ عکسی از پناهی می نویسد: اعضای شورای شهرپاریس روزگذشته به اتفاق آراء با اعطای پروانه شهروندی افتخاری فرانسه به جعفرپناهی موافقت کردند. هومنیته می نویسد : اکنون باید منتظرماند تا وی برای دریافت دعوت نامه خود به پاریس سفرکند.
ازاین موضوع ایرانی- فرانسوی که بگذریم روزنامه های امروزفرانسه همچنان ازنزدیک و به دقت مسائل رویدادهای داخلی مصر را دنبال می کنند. به علت موقعیت تاریخی ، سیاسی و اقتصادی خاورمیانه هررویدادی درهریک از کشورهای عرب و غیرعرب این منطقه برای جهان غرب لحظات نفس گیری را به وجود می آورد و اکنون مصردرکانون نگرانی ها قراردارد و بیشترین وقت سیاستمداران و مطبوعات را به خود اختصاص داده است.
در این میان نگرانی ازخلاء قدرت و احتمال وقوع آنچه که در ایران هزاروسیصد و هفتادو نه روی داد، یعنی تصاحب قدرت توسط اسلامیون همچنان در مطالب روزنامه ها و اظهارنظرهای مقامات مسئول قابل رد یابی است.
لاکروا، ارگان جامعه مسیحیان فرانسه، درگزارشی به این نگرانی غرب پرداخته وبه نقل ازیک نویسنده مصری تاکید می کند که این نگرانی موردی ندارد، زیرا به گفته "سون الله ابراهیم" رمان نویس مصری "هیچ کس درمصر
خواستاریک تشکل مذهبی در راس هرم قدرت دراین کشورنیست .
سون الله ابراهیم درمورد ماهیت جنبش مصر به لاکروا می گوید، این جنبش یک حرکت خودجوش بوده و هست، هیچ کس درپشت پرده سرنخ ها را دردست ندارد. اگر توجه کرده باشید حتی "اخوان المسلمین" نیز نه در جلوی جنبش که در پشت سرجنبش حرکت می کنند.
وی می گوید من خود در تظاهرات شرکت کردم درخیابان های قاهره گروهی از تظاهرکنندگان را شنیدم که شعار"اسلام، اسلام" و دادند، بلافاصله گروه دیگری بودندکه شعار میداند "ملت، ملت" . واقعیت این است که هیچ کس نمی خواهد که یک گروه مذهبی قدرت را در قاهره به دست گیرد.
سون الله ابراهیم می افزاید: فراموش نکنیم که از سال هزارو نهصدو نوزده تا کنون این اولین بار است که در مصر مسیحیان و مسلمانان در کنارهم درحرکت انقلابی شرکت دارند.
در فیگارو گزارشی درمورد افغانستان به چاپ رسیده است.
در این گزارش فیگارو به موقعیت بخشی از زنان که در حال گذاراندن دوره آموزشی پلیس افغان هستند پرداخته است.
فیگارو می نویسد: حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که طی پنج سال آینده درنظردارد شماربانوان را درنیروهای انتظامی افغانستان به پنچ هزارتن برساند.
فیگارو در گزارش خود می نویسد: برای اینکه بتوان ازبانوان درنیروهای مسلح حداکثراستفاده را کرد، ساختارهای لازم پیش بینی شده است. ازجمله به هزینه دولت آلمان دولت کابل درحال ساختن یک "مهدکودک" برای نگهداری از کودکان بانوانی است که شغل پلیس راانتخاب خواهند کرد.
و لوموند روزنامه عصرفرانسه درکناررویداد های مصرو حرکت های بطنی  ای درمراکش رد یابی شده است گزارشی را به ایران و احتمال تکراررویدادهای دوسال پیش دراین کشوراختصاص داده است. لوموند می نویسد، حمایت موکد آیت الله علی خامنه ای ازحرکت های دموکراسی خواهانه مردم مصر، اکنون اپوزیسیون ایران این فرصت را به دست آورده است تا با استناد به سخنان رهبرجمهوری اسلامی اکنون خواستاربرگزاری تظاهرات خیابانی درحمایت ازحرکت های آزادی خواهانه مردم مصرهستند.
و این چیزی است که به نوشته لوموند، تله ای است برای رهبری حکومت اسلامی.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید