ایران / تحریم ها

اعلام نگرانی ایران به صندوق بین المللی پول، بخاطر مشکلات صدور نفت این کشور

دولت ایران رسماً به "صندوق بین المللی پول" اعلام کرده است که، به سبب افزایش دامنه تحریم، ها درمورد آینده صدور نفت خود نگران است. 

GETTY IMAGES
تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خبردرگزارش سالانه صندوق بین المللی پول، و دربخش مربوط به ایران، آمده است.
این اولین باراست که ایران به یک نهاد جهانی اعلام می کند که درباره تاثیرتحریم ها برا قتصاد این کشورنگران است.
ایران درنامه خود،  به صندوق بین المللی پول، به تاثیرمنفی خروج نفت ایران ازبازارجهانی اشاره کرده و نوشته است : عدم امکان صدور نفت ایران می تواند بازارنفت جهان را تحت تاثیرقراردهد.
صندوق بین المللی پول، درگزارش خود،  پیرامون تحولات اقتصاد ایران درسال دوهزارو ده میلادی، تصریح کرده است که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی درسال گذشته براقتصاد این کشورتاثیرداشت ،  ازجمله بهای فعالیت های اقتصادی را افزایش داده. سرمایه گزاری های خارجی دراین کشوربا محدودیت روبه رو ساخته ،  انتقال تکنولوژی را متوقف کرده، و بالاخره، درزمینه نقل وانتقال های مالی و بانکی دشواری هائی را به وجود آورده است.
در مورد مشکلات انتقال مالی و عملیات بانکی ایران، خبرگزاری روسی "ریا نووستی"، روز پنجشنبه، چهارم اوت، طی گزارشی اعلام داشت : هم اکنون، ایران درحساب های بانکی خود درکره جنوبی  مبالغی برابر با چندین میلیارد دلارموجودی ارزی دارد که به علت موانع بانکی نمی تواند به حساب های دیگر واریزنماید.
خبرگزاری رویترز این خبررا ازقول منابع آگاه دولت سئول منتشرکرده است.
لازم به یاد آوری است،  که کره جنوبی یکی ازعمده ترین خریداران نفت ایران بوده است .  به گزارش منابع خبری این کشور تا کنون،  بطور متوسط روزانه دویست و سی هزاربشکه نفت ازایران وارد می کرده است. درهفته های اخیردرمورد انتقال منابع ارزایران به حساب های ایران، هند و، بنا بربرخی گزارش ها، چین نیز با مشکلات عمده ای رو به رو بوده اند.
خبرگزاری فرانسه تصریح می کند که ایران این نگرانی خود را درنشست اخیرصندوق بین المللی پول دربیستم ماه زوئیه به اطلاع اعضاء هیئت اجرائی صندوق رسانده است.
دراین حال سازمان "بازرسی کنگره آمریکا" در آخیرین گزارش خود در باره ایران اعلام می دارد، که شمارکمپانی های بین المللی سرمایه گزار درصنایع نفت ایران اکنون از"چهل و سه" شرکت به "شانزده" شرکت رسیده است.
گزارش سازمان بازرسی کنگره آمریکا دیروز انتشاریافت. ساعتی پیش ازانتشاراین گزارش، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء به انتصاب سردارپاسدار"رستم قاسمی" فرمانده قرارگاه "خاتم الانبیا" به پست وزارت نفت جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
وزیر جدید نفت ایران، سردار پاسداررستم قاسمی روزگذشته در مجلس اسلامی، جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گزاری درصنایع نفت ایران را ازاولویت های برنامه های خود ذکرکرد.
مقامات ایرانی درفرصت های گوناگون تا کنون اعلام کرده اند که تحریم ها درروند اقتصاد این کشوربی تاثیربوده وسیاست اتمی و یا سیاست خارجی این کشوررا تغییرنخواهد داد.

گفت و گو با حسن منصور، استاد اقتصاد

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید