دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

اعلان نتایج انتخابات شورا های ولایتی

REUTERS/Tim Wimborne
متن توسط : عزیز احمد فرد
۶ دقیقه

کمیسیون مستقل افغانستان، نتایج انتخابات شورا های ولایتی این کشور را اعلان کرد.

تبلیغ بازرگانی

تنها با سه روز تاخیر، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، که قرار بود به تاریخ 27 ثور، یا اردیبهشت، اعلان شود، امروز اعلان شد. در این انتخابات، برای رسیدن به 458 کرسی این شورا ها، حدود سه هزار نفر خود را کاندید کرده بودند.

نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون گفته است که آنان برای تامین شفافیت این انتخابات، تمام جدول های نتایج را در سایت کمیسیون پست کرده اند که این کار زمان گیر بود. در این انتخابا، که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، حدود هفت ملیون نفر رای دادند. در میان 458 برندۀ این انتخابات، 96 تن آنان ز زنان استند.

این پایان کار نیست و حالا نوبت به بررسی شکایات رسیده است و نادر محسنی، گفته است که بررسی شکایات بصورت غلنی انجام میگیرد. نتایج نهایی قرار است در ماه جوزا، یا خرداد، داده شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.