افغانستان

افتتاح پارلمان افغانستان

در حالیکه بحث مشروعیت پارلمان افغانستان هنوزهم ادامه دارد، همایون عظیمی، وزیر امور پارلمانی اعلام کرد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، پارلمان جدید را به تاریخ 23 ژانویه (جنوری) افتتاح خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

حدود دو ماه قبل، دادستانی افغانستان، که توسط یکی از نزدیکان حامد کرزی ریاست میشود، از دادگاه عالی کشور درخواست کرده بود که نتایج انتخابات را که کمیسیون مستقل اعلان کرده است، باطل کند. کمیسیون انتخابات قبلاً یک چهارم آراء را به دلیل تقلب، باطل کرده بود و بیست و چهار تن کاندیدا که ظاهراً موفق شده بودند، به دلیل موجودیت تقلب، از لیست برندگان اخراج شدند.

دراواخرماه دسامبر گذشته، رئیس جمهورکه قبلاً از کاندیدا های رد شده خواسته بود تا در مورد تصمیم کمیسیون ابراز مخالفت کنند، اینبار، تشکیل یک دادگاه استثنایی را مطرح کرد، تا روی نتایج انتخابات تصمیم گیری کند. رئیس این دادگاه که صدیق الله حقیق نام دارد، گفته است که این دادگاه، تا تاریخ بیست و سه جنوری، یعنی تا پنج روز دیگر، نمیتواند به همه مسایل رسیدگی کند. او اضافه میکند که درین زمینه، بیشترازچهار صد مورد اختلاف وجود دارد. در حالیکه علاوه بر کاهش تعداد رای دهندگان، اینبار به دلیل مسایل سیاسی، تعداد وکلای پشتون کمترازقبل است. داود سلطان زوی، یکی از آنان گفته است که «ملت افغان از دادن رای محروم شده است.»

شکل گیری نهادهای دموکراتیک در افغانستان، با مشکلات فراوان مواجه است. زور آزمایی ها میان قوای ثلاثه، و مشکلات ناشی از ترکیب قومی و سیاسی مملکت، هنوز هم ادامه دارد. داود میر، یکی از متخصصین، میگوید که اگر در نهایت این ماجرا ها، افغانستان دارای یک پارلمان ضعیف شود، این امر میتواند به تضعیف کل سیستم بیانجامد و دست آورد های دموکراسی، در دراز مدت، در خطر قرار بگیرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید