افغانستان

افتتاح پارلمان جدید افغانستان با سخنرانی حامد کرزی

افتتاح پارلمان جدید افغانستان با سخنرانی حامد کرزی
افتتاح پارلمان جدید افغانستان با سخنرانی حامد کرزی Reuters

حامد کرزی در نطق افتتاحیۀ "ولسی جرگه" یا "شورای ملی" افغانستان گفت دشمنان افغانستان خواب های وحشتناک برای این کشور دیده اند اما افغانستان نمی گذارد که خواب های وحشتناک آنان به حقیقت مبدل گردد. کرزی افزود کشور اکنون به نقطۀ عطف رسیده است و افغانان باید تمام امور مربوط به کشور را در دست گیرند و در تمام پروسه ها مردم شامل باشند.

تبلیغ بازرگانی

پارلمان افغانستان امروز (چهارشنبه) با سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، کار خود را آغاز کرد. این دومین پارلمان افغانستان پس از سقوط طالبان در این کشور است و انتخابات برای تعیین اعضای آن در ماه سپتامبر سال پیش برگزار شده است.
حامد کرزی در نطق افتتاحیۀ "ولسی جرگه" یا "شورای ملی" افغانستان گفت دشمنان افغانستان خواب های وحشتناک برای این کشور دیده اند اما افغانستان نمی گذارد که خواب های وحشتناک آنان به حقیقت مبدل گردد. رئیس جمهوری افغانستان بدون دادن توضیح بیشتری در مورد این دشمنان افغانستان در ادامۀ سخنان خود از صورت گرفتن کوشش هائی برای نامشروع جلوه دادن انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت ولی کوشش کنندگان در این ارتباط را نیز معرفی نکرد.
رئیس جمهوری افغانستان افزود به خاطر جلوگیری از چنین اقدامات و کوشش هائی است که انتخابات باید افغانی گردد.
حامد کرزی در بخش دیگری از سخنرانی خود بر اهمیت سپردن مسئولیت ها به خود افغانان تأکید کرد و گفت کشور اکنون به نقطۀ عطف رسیده است و افغانان باید تمام امور مربوط به کشور را در دست گیرند و در تمام پروسه ها مردم شامل باشند.
حامد کرزی در این مراسم ضمن تجلیل از فداکاری های مردم افغانستان از تلاش های نیروهای امنیتی داخلی و خارجی کشور در راستای تأمین امنیت انتخابات تشکر کرد و گفت این نیروهای امنیتی ظرف چهار سال آینده تأمین امنیت کشور را بدوش می گیرند.
رئیس جمهوری افغانستان در ارتباط با اهمیت مبارزه با نهادهای موازی در کشور گفت با قاطعیت جلوی فعالیت این نهادها گرفته خواهد شد و به فعالیت ها آن ها پایان داده خواهد شد.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، در مراسم افتتاح پارلمان جدید افغانستان معاونان ریاست جمهوری، قاضی القضات، رهبران جهادی، اعضای کابینه، سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان رسانه ها نیز حضور داشتند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید