بین المللی

افزایش تنش در بحرین در آستانۀ برگزاری مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک در منامه

Reuters

در حالیکه روز یکشنبه مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک بحرین در منامه پایتخت این کشور برگزار خواهند شد، و از روز جمعه قهرمانان حاضر در این رقابت ها نخستین مراحل آزمایشی را بروی پیست "سخیر" آغاز کردند، شب گذشته زد و خورد های بسیاری میان مأمورین امنیتی بحرینی و تظاهرکنندگان و مخالفین دولت حاکم رخ داد. 

تبلیغ بازرگانی

تنها چند ساعت قبل از آغاز نخستین مراحل مقدماتی و حضور اتومبیلهای فرمول یک بروی پیست"سخیر"، در چند کیلومتری این مکان و بدور ازهتل های مجلل محل اقامت قهرمانان و همراهان تیم های حاضر در این مسابقات، در حومه های شیعه نشین پایتخت بحرین درگیری های شدیدی میان تظاهرکنندگان و فعالان سیاسی مخالف دولت از یک سو و مأمورین امنیتی این کشور از سوی دیگر بوقوع پیوست.  

باوجود اعتراض‌های بین المللی برای عدم برگزاری مسابقات فرمول یک بحرین و با توجه به اینکه سال گذشته این مرحله از رقابت‌ها از تقویم رسمی فرمول یک حذف شده بود، حاکمان رژیم آل‌ خلیفه و همچنین حکومت عربستان سعودی‌ از مدت‌ها قبل تلاش داشتند تا با تبلیغات رسانه‌ ای بین المللی شرایط را برای برگزاری مسابقات فرمول یک مناسب نشان دهند.

برگزاری این مسابقات در منامه برای دولت حاکم بحرین از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که گذشته از جنبه های اقتصادی ، برگزاری چنین مسابقاتی از لحاظ تبلیغاتی در سراسر جهان و همچنین وجهۀ بین المللی برای کشور میزبان از اهمیت خاصی برخوردار است.

بحرین از سال گذشته و رویدادهای موسوم به بهارعرب در وضعیتی بحرانی به سر می برد، یعنی زمانیکه حکومت سلطنتی سنی مذهب این کشور به شدت تظهاهرات و مخالفین خود را سرکوب کرد .

مخالفین و فعالان سیاسی این کشور اعلام کرده اند که قصد دارند از برگزاری این رویداد در بحرین و حضور رسانه های بین المللی استفاده کنند و با برگزاری سه روز موسوم به "روزهای خشم" تظاهرات بزرگی را راه اندازی کنند.

با وجود تأکید مکرر مقامات بحرینی مبنی بر تأمین امنیت تیم های شرکت کننده و رسانه های جهانی در این مسابقات، روز گذشته اعضای تیم "فرس ایندیا" با پرتاب کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار گرفتند و نیروهای امنیتی و نظامی بحرینی حضور خود را در منامه تقویت کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید