ایران/کارگری

افزایش حداقل حقوق به میزان کمتر از نرخ تورم و نارضائی کارگران ایران

Dr

سال آینده "سال تشکل های کارگری" است و خانۀ کارگر مصرانه در تلاش است تا دولت را به اجرای مصوبۀ مجلس در خصوص دستمزد وادار کند. بر اساس مصوبۀ مجلس باید در افزایش دستمزد بین این افزایش و نرخ تورم تناسب وجود داشته باشد.

تبلیغ بازرگانی

در حالی که شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبۀ این هفته اعلام کرد حداقل حقوق کارگران در سال آینده به میزان ٩٪ افزایش خواهد یافت، سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی- از رهبران جنبش موسوم به جنبش سبز- نوشت در مذاکرات مربوط به تعیین میزان افزایش حداقل حقوق برای سال ١٣٩٠نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مورد افزایشی به میزان ١٥٪ به توافق رسیده بودند، اما دولت حاضر به قبول این توافق نشد و تنها با افزایشی معادل ٩٪ موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سال آینده "سال تشکل های کارگری" است و خانۀ کارگر مصرانه در تلاش است تا دولت را به اجرای مصوبۀ مجلس در خصوص دستمزد وادار کند.
بر اساس مصوبۀ مجلس باید در افزایش دستمزد بین این افزایش و نرخ تورم نتاسب وجود داشته باشد.
نرخ رسمی تورم که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام شده ١١/٦ درصد است اما منابع اقتصادی مستقل نرخ واقعی تورم در ایران را بین ١٥ تا ٢٠ درصد می دانند.
با افزایش حداقل حقوق به میزان ٩٪ ، حداقل حقوق کارگران ایران در سال آیندۀ خورشیدی ٣٣٠٣٠٠ تومان خواهد بود و این در حالی است که یک خانوادۀ چهارنفری با درآمدی یک میلیون تومانی در ماه در خط فقر قرار می گیرد.
افزایش نامتناسب حداقل حقوق و پیامدهای آن برای کارگران و خانو.اده های آنان را در گفتگوئی با علی رضا نوائی از فعالان "اتحاد حمایت بین المللی از کارگران در ایران" در میان نهاده ایم.

16.03.2011علی رضا نوائی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید