افغانستان

افزایش حملات تروریستی در شهرهای بزرگ افغانستان

حملات سنگین طالبان به ولسوالی غزنی در افغانستان، حداقل صد کشته برجای گذاشته است.
حملات سنگین طالبان به ولسوالی غزنی در افغانستان، حداقل صد کشته برجای گذاشته است. DR

سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، حسیب صدیقی، در یک نشست خبری گفت که حملات انتحاری در شهرهای بزرگ و به خصوص در کابل ۶٨ درصد افزایش یافته است.

تبلیغ بازرگانی

ریاست امنیت ملی می افزاید: دو ماه پیش جنگ شدیدی در ٢٢ ولایت میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان داشت که مخالفان در تحقق اهدافشان مبنی بر تصرف برخی از ولسوالی ها بر نیامدند.

حسیب صدیقی می گوید: پس از روی کار آمدن دولت تازه حکومت جدید و طرح های تازه شورای امنیت ملی، فعالیت نیروهای امنیتی افزایش یافته و چندین عملیات بزرگ نظامی در ولایات هلمند، بدخشان، قندوز، غزنی، کنر، ننگرهار و فاریاب راه اندازی گردیده است.

او می گوید: در دو ماه گذشته با راه اندازی ١۵٠ عملیات، منسوبین ریاست امنیت ملی توانسته اند بسیاری از فرماندهان طالبان را بازداشت کرده یا از پای درآورند.

این مقام می افزاید: امروز وسعت دایره جنگ جبهه یی از ۲۲ ولایت به ۶ ولایت کاهش یافته است. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی با اشاره به شکست های پی در پی مخالفان در میدان مبارزه و جنگ رو در رو، می گوید مخالفان تحت فشار رهبرانشان ناچار شیوه عملیاتی شان را تغییر داده و دامنه فعالیت خود را به شهرهای بزرگ با استفاده از حملات انتحاری کشانده اند.

از این رو طی ٢۵ روز گذشته حملات راکتی، مین گذاری و یورش های مسلحانه درسطح کشور ۴۵ درصد کاهش داشته اما حملات انتحاری در شهرهای بزرگ ۶٨ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی امنیت ملی از تدوین استراتژی ملی امنیتی افغانستان در آینده ای نزدیک برای مقابله بهتر با حملات مخالفان مسلح خبر داد.

از کریم پاکزاد، حقوق دان و پژوهشگر بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیکی در فرانسه پرسیدم از این سخنان چه برداشتی می توان کرد ؟

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید