ژاپن / زلزله

افزایش خطر فاجعه در تاسیسات اتمی "فوکوشیما"

تأسیسات اتمی فوکوشیما
تأسیسات اتمی فوکوشیما REUTERS/Japan Maritime Self-Defence Force/

 تکرار پس لرزه های زمین لرزه مهیب یازدهم ماه مارس در ژاپن، تاسیسات اتمی "فوکوشیما" را که درجریان زلزله بشدت آسیب دیده بود درآستانه ی انهدام بیشتر قرارداده است.

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش منابع خبری، دوزمین لرزه نسبتاً قوی به قدرت شش ممیزدو دهم درجه ریشتربامداد روز سه شنبه باردیگر شمال غرب این کشوررا به لرزه درآورد وموجبات نگرانی بیشترمسئولین تاسیسات ویران شده را برانگیخت.
زلزله مهیب یازدهم مارس، طوفان دریائی(تسونامی) دهشتناکی را به دنبال داشت که مناطق شهری سواحل این کشوررا با خاک یکسان کرد و بنا برآخرین بیلان ارائه شده ازسوی دولت توکیو بیست و هفت هزارنفرقربانی و یا درفهرست ناپدید شدگان قراردارند.
بدانبال دو پس لرزه بیست و چهارساعت گذشته که امواج آن باردیگر تاسیسات فوکوشیما رانیزلرزاند، مقامات ژاپنی سطح هشداربحران در تاسیسات را بالاترین درجه، یعنی هفت دراشل بین المللی ارتقاء دادند که این میزان برابراست با درجه هشدار فاجعه کوره اتمی "چرنوبیل" که کوره شماره چهارآن در بیست و ششم آوریل سال هزارونهصد و هشتادوشش منفجر شد وفاجعه اتمی مهیبی را به وجود آورد که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.
در سال های پس ازانفجاراتمی چرنوبیل اعلام شده که دراثرپیامدهای آن پنج میلیون نفرآسیب دیدند که ازآن جمله بود آلوده شدن حداقل پنجاه هزارمکان مسکونی در روسیه سفید، اوکراین و دیگر مناطق فدراسیون روسیه.

به گزارش منابع خبری بین المللی، افزایش سطح هشداردرفوکوشیما، الزاماً به معنای گسترش موج تشعشعات اتمی در منطقه نیست، بلکه بیانگر سطح احتمال وقوع فاجعه ای در یک و یا چند کوره اتمی این تاسیسات است.
اکنون برعهده کارشناسان "آژانس بین المللی انرژی اتمی" است که ارزیابی مقامات ژاپنی را مورد تائید ویا تجدید نظرقراردهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید