ایران

افزایش سی درصدی نرخ بلیت هواپیما

DR

به گزارش خبرگزاری ایرانی "فارس" معاون وزیرراه وترابری ضمن بیان اینکه با تصویب شورای عالی هواپیمائی هزینه مسافرت های هوائی به نرخ واقعی نزدیکتر می شود، ازافزایش سی در صدی بهای بلیت هواپیما از پانزدهم مهرماه (هفتم اکتبردوهزاروده) سال جاری خبر داد.

تبلیغ بازرگانی

 در ایران اعلام شد، بهای بلیت هواپیما به زودی افزایش می یابد. به گزارش خبرگزاری ایرانی "فارس" معاون وزیرراه وترابری ضمن بیان اینکه با تصویب شورای عالی هواپیمائی هزینه مسافرت های هوائی به نرخ واقعی نزدیکتر می شود، ازافزایش سی در صدی بهای بلیت هواپیما از پانزدهم مهرماه (هفتم اکتبردوهزاروده) سال جاری خبر داد.

"رضا نخجوانی" رئیس هواپیمائی کشوری در جمهوری اسلامی در این باره گفت: نرخ تمامی بلیت های پروازه ها داخلی به میزان سی درصد افزایش می یابد که نرخ جدید از پانزدهم مهرماه، هفته آینده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

یک مدیرآژانس هوائی به این خبرگزاری گفته است، این اقدام دولت در حالی صورت می گیرد که هیچ خدمات ویژه ای اضافه نشده و هیچ تغییری در سرویس های داخل هواپیما و خدمات اتفاق نیفتاده است. این کارشناس آژانس هوائی گفته است: افزایش نرخ بلیت هواپیما در حالی صورت می گیرد که هنوز حامل های انرژی گران نشده است. وی گفت: به این ترتیب در روزهای آینده که نرخ سوخت هواپیما و حامل های انرژی افزایش یابد، شاید شاهد افزایش مجدد قیمت بلیت هواپیما باشیم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید