ایران

افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران

آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش شدید مواد غذایی در ایران حکایت میکند. بر اساس این آمار، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در فرودین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته، 25 در صد افزایش داشته است.

تبلیغ بازرگانی

آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش شدید مواد غذایی در ایران حکایت میکند. بر اساس این آمار، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از موادخوراکی در فرودین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته، 25 در صد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار، بیشترین افزایش در گروه تخم مرغ، به میزان 97.6 در صد و کمترین آن با 5 در صد در گروه مواد لبنیاتی بوده است.
در ماورای آمارهای رسمی، گرانی مواد غذایی بیش از پیش برای مردم محسوس است. قیمتها روز به روز افزایش مییابد و مردم را به تنگ آورده است.
در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با حسن منصور استاد اقتصاد دانشگاه لندن.
حسن منصور اعتقاد دارد که گرانی های اخیر ساختاری بوده و نتیجه مستقیم از بین رفتن تدریجی ساختارهای تولیدی در کشور میباشد. وی میگوید که تورم در سال جاری به میزان 25 درصد خواهد رسید و این در شرایطی است که رشد اقتصادی کشور در سال جاری صفر در صد خواهد بود...
 

گفتگو با حسن منصور

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید