ایران/ حقوق بشر

افزایش شمار اعدامها در ملاءعام در ایران

سازمان عفو بین الملل می گوید شمار اعدامها در ملاء عام در سال جاری در ایران افزایش یافته است
سازمان عفو بین الملل می گوید شمار اعدامها در ملاء عام در سال جاری در ایران افزایش یافته است DR

سازمان عفو بین الملل می گوید شمار اعدامها در ملاء عام در سال جاری در ایران افزایش یافته و تا کنون 13 نفر با استفاده از این شیوه اعدام شده اند. بگفته این سازمان شمار این اعدامها از آغاز سال جاری تاکنون با رقم کلی این اعدامها در سال 2010 برابر است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل از نیمه ماه آوریل تا کنون 8 نفر و از آن جمله دو تن در سن هفده سالگی و بجرم تجاوز و قتل اعدام شده اند.

حسیبه حاج صحراوی، یک تن از مسئولان سازمان عفو بین الملل گفت این مساله نگران کننده است که ایران علیرغم تصویب حکم تعلیق اعدام ها در ملاءعام در سال 2008 باردیگر تلاش دارد مردم این کشور را از طریق به نمایش گذاشتن اعدامها در هراس نگهدارد، اعدامهایی که بگفته این مقام سازمان عفو بین الملل، "نه تنها چهره غیر انسانی از قربانیان ارائه می کند بلکه به آنانیکه شاهد چنین اعدامها هستند نیز آسیب وارد می کند."

بگفته سازمان عفو بین الملل، ايران در سال گذشته دستکم ۲۵۲ تن را اعدام کرده است که ۱۴ مورد از این اعدامها در ملاءعام صورت گرفته است.

بر اساس قوانين جزايی ایران که بر شریعت ا سلامی مبتنی است، مر تکبین قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين، با مجازات اعدام روبرو می شوند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید