روزنامه ها

افزایش قدرت گروه بیست حقانیت گروه هشت را زیر سوأل می برد

@fotolia

در آستانۀ آغاز نشست سران گروه هشت در شهر دوویل فرانسه، روزنامۀ لیبراسیون در گفتگویی با تیری دو مونبریال رئیس انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل، به بررسی اهمیت این رویداد پرداخته است.

تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون درآغاز این سوأل را مطرح می سازد که در جهان کنونی نشست گروه هشت، متشکل از هفت کشور مهم صنعتی جهان یعنی ایالات متحدۀ آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کانادا، ایتالیا به علاوۀ روسیه چه اهمیتی دارد؟

تیری دو مونبرایل رئیس انستیتوی فرانسوی روابط بین الملل در این زمینه متذکر می شود که با در نظر گرفتن قدرت گیری بیش از پیش گروه بیست، که در واقع در بر گیرندۀ اعضاء گروه هشت است به علاوۀ قدرت های اصلی اقتصادی جهان و کشور های در حال رشد، سبب شده است که حقانیت و حیطۀ عمل گروه هشت زیر سوأل برود.

روزنامه های فرانسه

وی در ادامه تأکید می کند که گروه هشت برای ادامۀ حیات باید حد اقل تمامی اعضاء دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را در بر گیرد. و همچنین باید برای شیوۀ فعالیت گروه بیست شیوه های نوینی یافت، چرا که به دلیل تعداد بیشتر اعضاء عملکرد و تصمیم گیری های گروه بیست بسیار طولانی تر از عملکرد و تصمیم گیری های گروه هشت است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید