بررسی هفته نامه‌های فرانسه

افزایش نارضایتی فرانسویان از سیاست‌های دولت هولاند

در فرانسه، حال هوای نارضایتی از سیاست‌های دولت فرانسوا هولاند، اینجا و آنجا سر از اعتراضات محدود درآورده است. اعتراض ها و نشان دادن نارضایتی یکی از بنیادی ترین نمادهای بیرونی دموکراسی درکشورهایی است که دموکراتیک نامیده می شوند و حق رأی ازمقدس‌ترین حقوق شهروندان به شمارمی رود. شهروندی که رأی می دهد می تواند اعتراض کند وحتی به خیابان بیاید.

تبلیغ بازرگانی

اکنون نیز آنهایی که به فرانسوا هولاند رأی داده اند، به زبان‌های سیاسی گوناگون، به ویژه درمحافل کارگری واقتصادی کشور، می گویند از سیاست های او طی هجده ماه حکومت راضی نیستند.

فرانسوا هولاند- از رهبران حزب سوسیالیست، در پانزدهم ماه مه سال ٢٠١٢ میلادی در رقابت‌های انتخاباتی، نیکولا سارکوزی- نامزد احزاب راست میانه رو را با 6/51 درصد شکست داد و به کاخ الیزه راه یافت. این چهره قدیمی و مورد وثوق حزب سوسیالیست و بخش فرودست جامعه، درمبارزات انتخاباتی خود وعده های بسیاری به نفع طبقات محروم‌ترجامعه داده بود. اکنون با گذشت حدود هجده ماه ازورود او به کاخ الیزه نوبت حسابرسی فرا رسیده است؛ برای مثال تولید و فروش در صنایع اتومبیل سازی در فرانسه با دشواری رو به‌روست ولی به گفته کارشناسان این موضوع به سیاست های دولت هولاند محدود نمی شود، موضوع اروپایی و حتی می توان گفت جهانی ارزیابی می شود.

به هرحال، مجلات این هفته چاپ پاریس، با توجه به بروز نشانه‌های نارضایتی دربرخی از اقشارجامعه، گزارش های مفصلی را به عملکرد هجده ماهۀ دولت منسوب فرانسوا هولاند اختصاص داده و به میزان برآورده شدن ویا به تعلیق افتادن وعده های رئیس جمهوری پرداخته اند.

در این باره، هفته نامه اکسپرس، یک گزارش شانزده صفحه ای را به عمکرد دولت فرانسوا هولاند اختصاص داده . اکسپرس ازجمله می نویسد: فرانسوا هولاند درواقع هواپیمائی را هدایت می کند که فاقد کلید کنترل است یا اهرم کنترل جواب نمی دهد.

اکسپرس می افزاید: حساب اعتبارات بین المللی فرانسه در نزد محافل بانکی وپولی جهان در حال سقوط است و وعده‌های رئیس جمهوری درحال بی اعتبارشدن است. درداخل نوای غرولُندهای ناراضیان خیابان آهسته، آهسته شنیده می شود و حکومت درحال عقب نشینی است.

اکسپرس می نویسد: ما هنوز در جو انقلابی قرار نداریم ولی ادامه حرکت های اعتراضی می تواند به سطوح گسترده‌ترجامعه سرایت نماید.

اکسپرس درگزارش شانزده صفحه ای خود به طور مفصل به مسئله بیکاری، افزایش فقر، کمبود سرپناه برای نیازمندان و غیره... پرداخته است.

 

لوپوئن، هفته نامه دیگر پاریس، نیز بخشی از مطالب این هفته خود را به عمکرد دولت هولاند و نارضائی عمومی اختصاص داده است.

لوپوئن می نویسد: این روزها کاهش محبوبیت رئیس جمهوری به پائین‌ترین حد خود رسیده است در این مورد، یعنی سرعت سقوط اقبال فرانسوا هولاند، نمی توان از یک تند باد سخن گفت، باید آنرا یک طوفان نامید.

به نوشته لوپوئن، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که تنها 21 درصد شهروندان، هنوز از دولت فرانسوا هولاند حمایت می کنند و در ارقامی که به شخص رئیس جمهور و رفتار سیاسی وی مربوط می شود، این عدم اقبال عمومی به 75 درصد می رسد که چهل درصد آن مخالفان شدید به حساب می آیند و این آن چیزی است که تا کنون دیده نشده بود.

لوپوئن می نویسد: این سقوط اقبال به ویژه در میان هواداران سنتی فرانسوا هولاند بسیار چشم گیر است، شهروندانی که در همان دور اول هولاند را به عنوان مردِ حل مشکلات دانسته و به وی رأی داده بودند. دراین مورد رقم ناراضیان به 50 درصد می رسد که تنها طی یک ماه، سیزده درصد سقوط نشان می دهد.

لوپوئن می افزاید: درمورد نخست وزیر نیز وضع از این بهتر نیست. تنها 21 درصد از شهروندان، ازعملکرد نخست‌وزیر ابراز رضایت می کنند. به نوشته لوپوئن، درمورد رقابت نخست وزیران باید گفت که تنها یک نخست وزیر رقیب "ژان ژاک اِرو" بوده است، آنهم "آلن ژوپه" در سال 1996، که با 22 درصد محبوبیت کاخ نخست وزیری را ترک کرد.

 

و اما از این موضوع مشترک هفته نامه های فرانسه که بگذریم، گزارش های کوتاهی در مورد سوریه، کشور آفریقائی مالی، ادامه بیماری عبدالعزیر بوتفلیقه- رئیس جمهوری الجزایر، که اکنون بیش از یک سال است که ادامه دارد، و بلغارستان که مانند بسیاری از جمهوری‌های تازه استقلال از چپاول ثروت های ملی توسط نودولتان و مأمورین سابق رژیم جانشان به لب آمده است، درهفته نامه‌ها جلب نظرمی کند.

نوول ابزرواتور، گزارشی دارد درباره -به گفته این هفته نامه- مافیائی که دست روی اقتصاد بلغارستان گذاشته تا همه چیز را ببلعد.

نوول ابزرواتور می نویسد: در بلغارستان یک قیام عمومی ناپیدا علیه مافیای سرخ در جریان است. به نوشته این هفته نامه، قتل‌های مافیائی، فساد، تبهکاری‌های نامحدود، امروز در بلغارستان بیداد می کند. نوول ابزرواتور می افزاید که آشکارا مردم این کشور دیگر حاضر نیستند شاهد چپاول ثروت ملی خود توسط باندهای متشکل از کمونیست های سابق و مأمورین سابق سازمان امنیت این کشور باشند.

 

حال که سخن از بلغارستان از اقمارسابق اتحاد شوروی رفت بد نیست به گزارش کوتاهی درباره حقوق بشر و پوتین- رئیس جمهوری روسیه، اشاره کنیم؛ پوتین درفرانسه ازمحبوبیت چندانی برخوردارنیست.

اکسپرس، در یک گزارش کوتاه می نویسد: روسیه هم اکنون ٦٧٤هزار زندانی دارد. حال که به موعد گشایش المپیک زمستانی ٢٠١٣ نزدیک شده ایم، هستند خوش بینانی که انتظار دارند پوتین با اعلام یک عفو عمومی، حدود هزاران تن از آنها را آزاد نماید. اکسپرس می نویسد: همین افراد می گویند که اگر چنین عفوی اعلام شود حدود ١٠٠ هزارنفر را شامل خواهد شد.

اکسپرس می افزاید: شورای حقوق بشر روسیه اخیراً پیش نویس قانونی را تهیه کرده است که در صورت تصویب عفو، بخش قابل توجهی از زندانیان را شامل خواهد شد ولی هنوز معلوم نیست که این قانون در مجلس فدراسیون تا چه زمانی در انتظار تصویب خواهد بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید