افغانستان / مواد مخدر

افزایش چشم‌گیر تولید مواد مخدر افغانستان در سال ٢٠١۴

میزان تولید تریاک افغانستان طی سال جاری میلادی به رکورد تازه‌ای دست یافت. خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی در این باره می نویسد: وسعت زمین‌های زیر کشت خشخاش در سال جاری میلادی به ٢٢۴٠٠٠ هکتار رسیده است، که نسبت به سال دو هزار و سیزده، هفت درصد افزایش نشان می‌دهد.

تبلیغ بازرگانی

گزارش نشان می دهد که افغانستان تولید کننده هشتاد درصد مواد مخدر حاصل از کشت خشخاش مانند تریاک، هروئین و فراوردهای جانبی آن است.

به گفته مقامات سازمان ملل این افزایش تولید، نشانگر شکست برنامه های مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر از سوی آمریکا در افغانستان است.

سازمان ملل می گوید: میزان زمین های زیر کشت خشخاش در سال دو هزار و دو، یعنی یک سال پس از سرنگونی طالبان، هفتاد و چهار هزار هکتار بوده است که طی ده سال گذشته این میزان به ٢٢۴ هزار هکتار افزایش یافته است.

درگزارش تصریح شده است که نوزده ولایت از سی و چهار ولایت افغانستان ده ها هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش دارند.

مهمترین ولایت های تولید تریاک عبارتند از "هلمند"، "فراه"، "نیمروز"، و "قندهار".

سازمان ملل مقدار تولید سالانه تریاک را بر شش هزار و چهارصد تُن بالغ می داند که امسال، با تولید هفت هزار و چهار صد تن، نسبت به سال دو هزار و سیزده هفده درصد افزایش نشان می دهد.

میزان درآمد کشتکاران خشخاش در افغانستان از مواد خام فرآوری نشدۀ این مواد مخدر بر حدود هشت صد و پنجاه میلیون دلار بالغ می شود که این رقم برابر است به چهار درصد تولید ناخالص ملی افغانستان امروز.

به گفتۀ آقای "دین محمد مبارز راشدی" سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان: از مجموع ولایاتی که در آن ها تریاک تولید می شود، ٩ ولایت ٨٩ درصد کل تریاک را تولید می کنند. به گفته وی تنها ولایت "هلمند" ۴۶ درصد تریاک کل افغانستان را تولید می کند.

آقای راشدی تصریح کرد است که : افغانستان در سال دو هزار و چهارده نا امن ترین دوران خود را در طول سیزده سال گذشته به خود دیده، این درحالی است که شرط اصلی مبارزه با مواد مخدر وجود امنیت است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید