افغانستان/آلمان

افسر مسئول بمباران قندوز به دادگاه احضار می شود

سربازان ناتو در خیابان های قندوز
سربازان ناتو در خیابان های قندوز (Photo: AFP)

دادستان عالی کشورآلمان حکم تحقیق دربارۀ سرهنگ کلاین را که گفته می شود فرمان بمباران ولایت قندوزدرشمال افغانستان را صادر کرده است به مرحله اجرا در آورد .

تبلیغ بازرگانی

 

بقول اشپیگل انلاین آلمان، درهمین هفته، چند افسرارتش آلمان و چند سربازآلمانی به اتهام دستور  بمباران درولایت قندوز افغانستان به دادگاه عالی درشهرکارلسروهه آلمان احضار میشوند .
 گیورگ کلاین افسرآلمانی گفته است من میدانم که توسط فرمان من افرادی کشته و زخمی شده اند واین طبیعی است که این فرمان باید مورد قضاوت قرار گیرد .
دربررسی کمیسیون تحقیق پارلمان آلمان آمده است که آقای کلاین در روز 10 فبروی 2010 میلادی اطلاعات خود را در این مورد که بیش 5 ساعت به طول انجامیده است به کمیسیون پارلمان آلمان گزارش داده و در آن از فرمان خود مبنی بربمباران روز 4 سپتمبر 2009 میلادی در ولایت قندوزافغانستان که در اثر آن تعدادی کشته شده اند دفاع نموده است .
 آقای کلاین باید در دادگاه عالی کارلسروه ازاتهامات نسبت به خود دفاع نماید .
از تاریخ 12 مارچ سال جاری دادگاه عالی آلمان علیه اقای کلاین و افسر پرواز بمب افکن ها اقای مارکوس رسمآ حکم تحقیقات را صادر نموده است .
این محکمه باید ارزیابی نماید که آیا این بمباران که در آن تعدادی غیر نظامی کشته شده اند جنایات جنگی بوده است یا خیر ؟
طبق گزارش اشپیگل انلاین غیر ازسرهنگ کلاین، چند گروهبان دیگر که مسؤول حمل ونقل بمب ها بوده انداز جمله یک افسر سرویس مخفی ویک گروهبان یکم به عنوان شاهد در این دادگاه حاضر میشوند .

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید