افغانستان/انتخابات

افغانستان:"قهوه مزه‌دار با نامزدان انتخابات پارلمانی"

در افغانستان، یک کار آفرین جوان، برنامه‌ای را زیر نام "قهوه مزه‌دار با نامزدان انتخابات پارلمانی" به راه انداخته است که در چارچوب این ابتکار، دو طرف به بررسی دشواری‌ها و چالش‌های تجارت‌های کوچک پرداخته و برای حل آنها طرح‌شان را شریک می‌کنند.

میروِیس آریا، در گفتگو با یکی از نمایندگان
میروِیس آریا، در گفتگو با یکی از نمایندگان DR
تبلیغ بازرگانی

از دو ماه بدین‌سو که گفتمان انتخابات پارلمانی در افغانستان آغاز شده است، نامزدان انتخاباتی نیز برای راهیابی به مجلس آینده افغانستان تلاش‌های شان را آغاز کرده اند.

در این بهبه انتخاباتی، میروِیس آریا، یک جوان کارآفرین با استفاده از فرصت، ابتکاری را زیر نام "قهوه مزه‌دار با نامزدان انتخاباتی"، به راه انداخته است که در قالب این گفتگوی دو طرفه، او با نامزدان انتخاباتی روی چالش‌هایی گفتگو می‌کند که از دلیل‌های اصلی ورشکست شدن تجارت‌های کوچک در سال‌های پسین در افغانستان بوده است.

آقای آریا تاکنون با ۲۱ نامزد انتخاباتی با سابقه کاری متفاوت گفتگو کرده که در کنار اینکه طرح‌اش را در زمینه حل چالش‌های تجارت‌های کوچک با آنان شریک کرده، به طرح‌های آنان نیز گوش داده است.

میرویس آریا در این مورد به رادیو بین‌المللی فرانسه گفت:"با یک وزیر پیشین کابینه، یک عضو برحال مجلس نمایندگان، چند تن از بازرگانان مهم و مشهور و متباقی کسانی بودند که پیشینه‌ی کارهای رسانه‌ای، مدنی و سیاسی داشتند."

میرویس آریا می‌گوید که در این سلسله از گفتگوها با نامزدان انتخاباتی، تنها شمار اندکی از گفتگو شونده‌ها در زمینه اقتصادی و حل چالش‌های تجارتی در چهارچوب قوانین افغانستان برنامه مدون داشتند.

به گفته او، برای برخی از نامزدان انتخاباتی، بیشتر موضوعاتی که در این برنامه روی آن گفتگو می‌شد، تازه‌گی داشت.
میرویس آریا گفت:"یک تعداد قبلا هم برنامه مدون داشتند، البته یک درصدی کم‌شان برنامه داشتند و روزی که با آنان گفتگو داشتم، برنامه‌های‌شان را نیز آورده بودند. آنان در هر عرصه کار کرده بودند و دیدگاه‌شان را به گونه مشخص مکتوب کرده بودند."

آگاهان و نیز مردم باورمندند که از میان بیش از ۲۵۰۰ نامزد انتخاباتی، تنها شمار اندک‌شان در زمینه‌های مختلف برنامه و طرح دارند و دیگران بیشتر با تکیه بر شعارهای رنگارنگ و در برخی موارد خارج از صلاحیت یک عضو پارلمان، پا به عرصه مبارزات انتخاباتی گذاشته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید