افغانستان/ طالبان/ داعش

افغانستان : اجساد گروگان‌های سربریده شده در زابل، به جاغوری انتقال یافت

امروز جمعه ٢٢ عقرب/ آبان، جمعیت زیادی برای استقبال از اجساد قربانیان در "سنگ ماشهگ" مرکز ولسوالی جاغوری شرکت کردند.
امروز جمعه ٢٢ عقرب/ آبان، جمعیت زیادی برای استقبال از اجساد قربانیان در "سنگ ماشهگ" مرکز ولسوالی جاغوری شرکت کردند.

اجساد هفت گروگان سربریده شده در ولایت زابل، روز جمعه ٢٢ عقرب/ آبان توسط هیلیکوپترهای نظامی دولت افغانستان از کابل به "سنگ ماشه" مرکز ولسوالی جاغوری و سپس به روستای "ده مرده" در ناحیه "گلزار" انتقال داده شدند.

تبلیغ بازرگانی

بر مبنای گزارشها، ژنرال مرادعلی مراد، معاون ستاد ارتش افغان، و چندتن از نمایندگان پارلمان برای شرکت در مراسن تدفین به جاغوری رفته اند.

 هزاران تن از ساکنان ولسوالی جاغوری در مراسم استقبال از اجساد گروگان‌های سربریده شده در زابل در مرکز جاغوری شرکت کرده بودند.

شماری از شرکت کنندگان شعارهایی علیه محمد محقق، معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی را حمل می کردند.

آقای محقق روز چهارشنبه در دیدار نمایندگی از معترضان در برابر ارگ ریاست جمهوری با مقام های دولتی تظاهرکنندگان روز چهارشنبه در کابل را افراد  را «بی کس» و تجمع آنان در اطراف ارگ ریاست جمهوری را « شرم آور» خواند.

این سخنان آقای محقق در شبکه های اجتماعی با واکنش های تندی مواجه شده است.

انتقال اجساد هفت گروگان به جاغوری در چارچوب تعهدی صورت گرفته که روز چهارشنبه در دیدار اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با افرادی که گفته می شود نمایندگان معترضان در کابل بوده اند انجام شد.

این خبر بعدا تکمیل می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید