افغانستان/صندوق بین المللی پول

افغانستان از صندوق بین المللی پول تقاضای وام مشروط کرده است

صندوق بین المللی پول با صدور بیانیه ای در روز جمعه، ١۳ مه اعلام کرد که دولت افغانستان از این نهاد پولی و مالی بین المللی تقاضای کمک اقتصادی کرده است. این کمک که در صورت تصویب، قرار است به صورت وام مشروط به دولت افغانستان پرداخت شود، هم اکنون، موضوع گفتگوهای دو جانبه بین نمایندگان دولت افغانستان و مسئولان صندوق بین المللی پول است.

تبلیغ بازرگانی

صندوق بین المللی پول تأیید کرده است که روند نه ماهه برنامه بررسی نهایی اقتصاد افغانستان در چهارچوب طرح حمایت مالی این صندوق از اقتصاد افغانستان در نیمه ماه آوریل گذشته به پایان رسیده است.

هدف از اجرای این برنامه در صندوق بین المللی پول، بررسی نقاط قوت و ضعف اقتصاد افغانستان و مشکلات و مخاطرات احتمالی بودجه و بانک های افغانستان بوده است. این برنامه، همچنین نحوه ایجاد ثبات نسبی اقتصادی در این کشور و بهبود چشم انداز رشد اقتصادی به نحوی که این رشد بتواند به طور هماهنگ در تمامی بخش های اقتصادی تقسیم شده و همگان از آن بهره مند شوند، را مورد بررسی قرار داده است.

خبر گزاری فرانسه گزارش میدهد که به رغم پیشرفت های حاصله در این خصوص، وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار بد و مشکل بوده وتردیدهای سیاسی و امنیتی میتوانند بر روی تصمیم گیری نهایی در این زمینه تأثیر داشته باشند.

صندوق بین المللی پول تصریح کرده است که چشم انداز اقتصادی افغانستان با پیش بینی یک رشد اقتصادی بسیار کند 2 درصدی برای سال 2016 میلادی همانند سال 2015، امیدوار کننده نیست. در همین حال، کمک ها و اعتبارات کشور های کمک کننده به افغانستان با توجه به اوضاع امنیتی رو به خراب این کشور، ناکافی بوده است.

برای حل این مشکلات، دولت افغانستان از صندوق بین المللی پول خواستار یک وام مشروط شده است. گفتگوها در باره این وام، بین نمایندگان دولت افغانستان و صندوق بین المللی پول در جریان است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید