افغانستان

افغانستان به سازمان جهانی تجارت پیوست

نشست سازمان جهانی تجارت در نایروبی
نشست سازمان جهانی تجارت در نایروبی Reuters

افغانستان، روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر/۲۶ آذر، طی کنفرانسی در نایروبی، رسماً به سازمان جهانی تجارت ملحق شد. مقامات دولت کابل می‌گویند که ورود به این سازمان از اهداف استراتژیک افغانستان محسوب می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

محمد خان رحمانی، معاون اول ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی که در کنفرانس حضور داشت گفت که پیوستن افغانستان به سازمان جهانی تجارت یک رویداد تاریخی است. به گفتۀ وی ورود به این سازمان یکی از اهداف استراتژیک افغانستان در راه دستیابی به صلح و ثبات اقتصادی به شمار می‌آید.افغانستان از یازده سال پیش عضویت در سازمان جهانی تجارت را تقاضا کرده بود.

روبرتو آزه‌ودو مدیر کل این سازمان نیز از عضویت افغانستان بسیار ابراز رضایت کرد.کنفرانس کشورهای عضو این سازمان در سطح وزیران برای نخستین بار در قارۀ آفریقا (نایروبی، پایتخت کنیا) تشکیل شده است.یک روز قبل از افغانستان، کشور آفریقایی لیبریا به سازمان جهانی تجارت پیوسته بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید