افغانستان

افغانستان: حمله طالبان به ولایت تخار

تبلیغ بازرگانی

در حمله جنگجویان طالبان به مرکز ولسوالی درقد در ولایت شمالی تخار دست کم ۱۰ مخالف مسلح کشته شدند.

مقام های دولتی می گویند حمله جنگجویان طالبان که از شامگاه شنبه آغاز شده بود تا ساعت ۴ صبح به وقت محلی ادامه یافت.

۹ تن از نیروهای طالبان هم زخمی شدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید