افغانستان، آمریکا، قندوز، پزشکان بدون مرز

افغانستان : ده‌ها نفر در بمباران بیمارستان قندوز ناپدید شده اند

تبلیغ بازرگانی

گیلم مولینی" رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در افغانستان می گوید : هنوز ٣٣ نفر،٩ بیمار و ٢٤ تن از خدمه بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز، همچنان جزو مفقودشدگان بمباران روز جمعۀ ٢ اکتبر هستند.
در حمله یک هواپیمای آمریکائی به این بیمارستان ، ٢٢ تن کشته و شمار زیادی زخمی شدند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه گذشته در یک گفت وگوی تلفنی با رئیس بین المللی این سازمان از وی پوزش خواست

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید