افغانستان

افغانستان: ده سرباز افغان در حمله اشتباه نیروهای هوایی ارتش این کشور کشته شدند

بر اثر حمله اشتباه نیروی هوایی ارتش افغانستان ده تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.
بر اثر حمله اشتباه نیروی هوایی ارتش افغانستان ده تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. NOORULLAH SHIRZADA / AFP

بر اثر حمله اشتباه نیروی هوایی ارتش افغانستان ده تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. ۹ سرباز افغان هم زخمی شدند.

تبلیغ بازرگانی

ارتش افغانستان حوالی ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر به وقت محلی قصد داشت تا مواضع طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان را هدف حمله قرار دهد که هواپیماهای ارتش به اشتباه مواضع نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار دادند.

ولایت هلمند در جنوب افغانستان در کنترل شبه نظامیان طالبان قرار دارد.

وزیر دفاع افغانستان تائید کرده است که این حمله بر اثر اشتباه نیروی هوایی افغانستان صورت گرفته است. تحقیقات در خصوص این حمله آغاز شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید