بررسی روزنامه های فرانسه

افغانستان و عراق در روزنامه های فرانسه

@fotolia

در بررسی روزنامه های امروز فرانسه، به مطالبی که این روزنامه ها به اوضاع در افغانستان، عراق و سوریه اختصاص داده اند نگاهی انداخته ایم. سر مقاله ها و عناوین صفحات اول این روزنامه ها به کشته شدن سه کودک و یک آموزگار یکی از مدارس متعلق به یهودیان فرانسه، در روز گذشته (دوشنبه)، اختصاص دارد که موجی از اندوه، خشم و انزجار را در سراسر کشور برانگیخته است.

تبلیغ بازرگانی

تیراندازی یک مرد مسلح موتور سوار به سوی دانش آموزان یکی از مدارس یهودیان فرانسه در شهر تولوز که از خود چهارکشته از جمله سه کودک و یک زخمی بر جای گذاشت موضوع سرمقاله ها و عناوین نخست صفحات اول اکثر قریب به اتفاق روزنامه های امروز این کشور را به خود اختصاص داده است.
باید یادآوری کنیم که در روزهای پیش از این تیراندازی، در دو تیراندازی جداگانه در تولوز و شهر کوچک "مونتوبان" در نزدیکی تولوز که عامل آن یک فرد مسلح موتور سوار بود چهارتن از نظامیان فرانسه هدف قرار گرفته و کشته شدند.
بر اساس تحقیقات پلیس، اسلحۀ کمری که دیروز برای کشتن آموزگار و دانش آموزان یهودی مورد استفاده قرار گرفت همان اسلحه ای است که در تیراندازی های تولوز و مونتوبان مورد استفاده بوده است.
پلیس بر این باور است که عامل هر سه تیراندازی یک نفر است.
از این مسألۀ داخلی فرانسه که بگذریم، اوضاع در سوریه کماکان مهم ترین مسألل مورد بحث در این روزنامه هاست.
روزنامۀ "لا کروا"، روزنامۀ نزدیک به کاتولیک های فرانسه گزارش نسبتاً مشروحی را به مرکز ارتوپدی کابل برای مداوا و توان بخشی معلولان اختصاص داده است که در ادارۀ آن معلولین افغان نقشی اساسی دارند.
به نوشاتۀ این روزنامه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ هفت کلینیک ارتوپدی و توان بخشی را برای شتافتن به یاری معلولان جنگ و دیگر معلولان افغان به وجود آورده است که دارای ٣٢٠ کارمند است. از این عده تنها در حدود ده نفر افراد غیر معلول هستند.
این روزنامه یادآو.ر می شود که بیش از سه دهه جنگ در افغانستان باعث شده است که به تقریب هر خانوادۀ افغان یک معلول داشته باشد.
لوموند، روزنامۀ عصر پاریس، گزارشی را به مسألۀ انتقال مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای افغان و موفقیت این روند در ولایت غزنی اختصاص داده است.
گزارشگر ویژۀ لوموند پس از تأکید بر این که غزنی تنها ولایت جنوب شرقی افغانستان است که در آن خود افغان ها مسئولیت تأمین امنیت را به دست گرفته و این کار را با موفقیت انجام داده اند می نویسد با وجود این رئیس ادارۀ امنیت غزنی در گفتگو با او یادآور می شود که در افغانستان فاصلۀ واقعیت ها با آن چه که در طرح های ناتو در نظر گرفته می شود بسیار است و در عمل اختلاف دیدگاه ها میان ناتو و مسئولان افغان به مراتب بیش از آن است که روند انتقال مسئولیت به خود افغان ها بدون اشکال به پیش رود.
مشکل مالی و چگونگی رساندن پول به ولایات از مرکز یکی دیگر از مشکلات اجرای درست روند انتقال از نظر این مقام افغان است.
فیگارو، یکی از روزنامه ای صبح پاریس، در مقاله ای به تشدید فعالیت اسلام گرایان تندرو طرفدار جهاد در صحرای سینا پس از سقوط حسنی مبارک پرداخته و از تجمع هزار تن از جهادگرایان تروریست در این منطقه خبر می دهد و در مطلبی کوتاه در مورد سوریه پس از شرح نبرهای دیروز میان ارتش و نظامیان پیوسته به مردم در دمشق می نویسد به نظر می رسد که نیروهای مخالف رژیم پس از شکست هائی که در حمص و ادلب متحمل شدند به سوی جنگ های چریکی شهری روی آورده اند.
اومانیته، روزنامۀ نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، در مقاله ای به تظاهرات چندصد هزار نفری طرفداران مقتدا صدر در شهر بصره در عراق پرداخته و در تحلیل این تظاهرات می نویسد یکی از انگیزه های هواداران صدر از برپائی تظاهرات دیروز قدرت نمائی و تأثیر گذاری در آستانۀ برگزاری کنفرانس سران عرب در بغداد است.
اومانیته یادآور می شود که جنبش تحت رهبری مقتدا صدر گر چه از تمامیت ارضی و تمرکز قدرت در عراق حرف می زند اما فقر گسترده و مداوم و مناقشه ها بر سر تقسیم درآمدهای نفتی این جنبش و کل عراق را تحت تأثیر نیروهای مرکز گریز قرارداده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید