افغانستان

افغانستان: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، طالبان را به صلح فراخواند

تبلیغ بازرگانی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، روز جمعه و یک روز پس از بازگشت به کابل، در جمع هزاران تن از هواداران خود در ورزشگاه غازی از طالبان درخواست کرد تا به صلح بپیوندند و یک نظام اسلامی بسازند.

اقای حکمتیار که پس از بازگشت به کابل کمتر در خصوص موضوع زنان صحبت کرده بود، امروز در حالی که همسر و دخترش در ورزشگاه غازی حضور داشتند گفت: "اسلام به زنان نسبت به مردان حقوق بیشتر داده است و مردان را خادم زنان قرار داده است."
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید