افغانستان/دولت

مجلس نمایندگان افغانستان: دولت به استیضاح وزیران از سوی نمایندگان احترام بگذارد

مجلس نمایندگان افغانستان ازحکومت وحدت ملی این کشورمی خواهد تا به تصمیم استیضاح وزیران کابینه از سوی این مجلس احترام بگذارد.

پارلمان افغانستان
پارلمان افغانستان
تبلیغ بازرگانی

درنشست عمومی روز شنبه ۲۹ عقرب مجلس، شماری ازنمایندگان درمورد استیضاح وزیران کابینه حکومت و ارجاع  این موضوع از سوی ریاست جمهوری به دادگاه عالی کشور بحث های داغی را راه انداختند.

بانو ناهید فرید نماینده مردم هرات درمجلس، ضمن انتقاد تند از برخورد حکومت با تصمیم نمایندگان درمورد شماری از وزیران کابینه، گفت:« فرستادن تصمیم ما به ستره محکمه (دادگاه عالی) به این معنا است که ما باید اجازه استیضاح را از رییس جمهور یا ارگ بگیریم وبعد بریم به طرف استیضاح. من ازهمکارن خود درمجلس، هیات اداری و رییس مجلس میخواهم که این قضیه را جدی بگیریم واجازه ندهیم تا عزت و صلابت مجلس زیرپای دو قوه ی دیگر قرار گیرد، چون صلابت ما درصلابت صدای ملت است».

این نماینده مردم درعین حال، حاضر نشدن وزیران کابینه حکومت درنشست استیضاحی مجلس را تخطی از قانون اساسی کشور دانسته افزود که برخورد نمایندگان با آنها، تصمیم بزرگ ومناسب بوده است.

مجلس نمایندگان افغانستان هفته گذشته ۱۶ وزیر کابینه ی حکومت را بدلیل عدم مصرف بودجه این وزارت ها تا سقف هفتاد درصد استیضاح نمود که درنتیجه ۷ وزیر سلب صلاحیت گردیدند.

اما حکومت وحدت ملی این اقدام مجلس نمایندگان را غیر مووجه اعلان کرده و این موضوع را غرض تفسیر به دادگاه عالی کشور فرستاد. ریاست جمهوری افغانستان درعین حال به وزیران سلب صلاحیت شده ازسوی مجلس دستورداد تا اعلان تصمیم دادگاه عالی درین مورد، همچون گزشته به کارشان ادامه دهند، موضوعی که احساسات برخی اعضای مجلس را سخت برانگیخته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید