"ارزیابی عملکرد دولت"، پژوهشی درباره روشها و اهداف ارزیابی اقدامات دولت

صدا ۰۹:۳۲

" ارزیابی چیست ؟ چرا عملکرد های دولت را باید ارزیابی کرد ؟ آیا ارزیابی عملکرد دولت، تحولات و اصلاحات مثبت را در استراتژی دولت در امر حکومتداری خوب بوجود می آورد ؟ " این پرسشهایی است که کتاب تازه ای بنام " ارزیابی عملکرد دولت" سعی می کند به آن پاسخ ارائه کند.

تبلیغ بازرگانی

کتاب " ارزیابی عملکرد دولت" به همین تازگی ها از سوی مرکز مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه روان فرانسه بزبان فارسی- دری منتشر شده است.

دکتر احمد سیر مهجور، استاد جامعه شناسی سیاسی در این دانشگاه ، کتاب را با پیش گفتاری مفصل درباره مقوله "عملکرد دولت"، اهداف و شاخصهای آن آغاز می کند و در هشت فصل بعدی، مقوله "ارزیابی"، انواع و مراحل، عناصر اساسی، روشها و ابزار مورد استفاده در آن را به بررسی می گیرد.

نویسنده البته در آغاز توضیح میدهد که این کتاب را بر اساس اسناد و مدارک مورد استفاده در جریان یک ماموریت رسمی در عرصه ارزیابی برای یک نهاد مستقل در فرانسه، تالیف کرده است.

وی تاکید می کند که اگرچه " بانک جهانی، سازمان ملل متحد و یا اتحادیه اروپا، هرکدام متود و معیارهای خاص خود را برای ارزیابی فعالیت های شان دارند" اما وی در این کتاب " مدل خاصی از ارزیابی یک کشور را به دست اندرگاران و کارشناسان موضوع " عرضه نمی کند.

نویسنده در پایان این کتاب که در ۱۸۴ صفحه منتشر شده فهرستی از منابع و ماخذ مورد استفاده در این کتاب را نیز بدست میدهد.

گفتگو با دکتر احمد سیر مهجور درباره کتاب "ارزیابی عملکرد دولت" را در فایل شنیداری بالا بشنوید

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید