کافه "فیلوی" افغان ها در پاریس

صدا ۱۰:۳۵
کافه فیلوی افغان ها در پاریس
کافه فیلوی افغان ها در پاریس

تعدادی از افغان های شهر پاریس حلقه ای تشکیل داده اند به نام «کافه فیلو»، که مخفف «کافه فیلوزوفی»، یا به فارسی، کافه فلسفه است، و عبارت است از تجمع در یک کافۀ شهر و صحبت و گفتگو در مورد مسایل مختلف فلسفی، سیاسی و اجتماعی.

تبلیغ بازرگانی

امروز تشکل جدیدی از افغان های شهر پاریس را برای شما معرفی میکنیم، که زیر نام «کافه فیلو»، و با طرز عمل بسیار ساده و آزاد، فعالیت دارند. مهمانان گزارش این هفته، عبارتند از مریم مانا، شکیبا رضایی، کنشکا سرخابی و احسان مهر انگیز. در آغاز از ایشان میپرسم که این اصطلاح را تشریح کنند.

آقای سرخابی که آغازگر این ماجرا بود، میگوید که این در اصل یک رسم فرانسوی است که فیلسوفان و دانشمندان، گاهی با این طرز عمل دور هم جمع میشوند. او میگوید که بصورت عموم تحلیل های که در بارۀ افغانستان پخش میشود، کار اشخاص خارجی است. این کافه فرصتی ایجاد میکند تا افغان ها بتوانند خود آنان در مورد کشور خود صحبت کنند و به نتیجه گیری های برسند.

در ادامه، مریم مانا از اوضاع افغانستان میگوید و اینکه در افغانستان کارهای سیاسی از مجرای احزاب بوده است ولی این احزاب زمینه را برای فعالیت های مردم مهیا نمیکنند. افراد با سواد و اقشار آگاه میتوانند از همین مجرا وارد گفتگو شوند.

شکیبا رضایی اضافه میکند که در جامعۀ افغانستان، تعلیم و تربیه و آموز در بحران است و ایجاد تولیدات فکری و ذهنی هم سخت است. این کافه فیلو میتواند جوابگوی این مشکل باشد. به این ترتیب همه میتوانند با همدیگر وارد صحبت شوند.

احسان مهر انگیز میگوید که این نشست ها به این معنی است که ما به افغانستان علاقمندی داریم. در غم و خوشی آنان شریک هستیم. سوالاتی که در «کافه فیلو» مطرح میشود در ذهن همگان خطور میکند و این کار میتواند جوابگوی سوال های مردم باشد.

کنشکا سرخابی از تصوف و اسلام افراطی صحبت میکند که ما در گذشته مسلمانان متصوف بودیم و حالا با وهابیت و افراط گرایی مواجه هستیم. مریم مانا اضافه میکند که این زمینه ای است برای شناخت همدیگر و برای پذیرش همدیگر. در افغانستان جامعۀ مدنی نمیتواند کار خود را به پیش ببرد، چون گروه های مافیایی وجود دارد. اینجا افغان ها میتوانند آزادانه تر این بحث ها را به پیش ببرند.

شکیبا رضایی اضافه میکند که در آخرین بحث کافه فیلو، مسئلۀ مذاکره با طالبان مطرح بود. ولی حالا مسایل جدیدی مطرح شده است. تعدادی از گروگانان کشته شدند و این منتهی به تظاهرات کلانی شد. ماهیت حکومت و طرز برخورد مسئولین به این قضایا هم مسایلی هستند که در آینده باید مطرح شوند.

مریم مانا ابراز خوشبینی میکند که سنگ بنای این گروه گذاشته شد، و حالا ما میتونیم تولیدات ذهنی داشته باشیم. احسان مهر انگیز هم ابراز امیدواری میکند که مسایلی که در افغانستان گنگ هستند باید مطرح شوند، و در ضمن، باید این نظرات توسط شبکه های جهانی، پخش شوند، تا به گوش مردمان در داخل کشور هم برسند.

گزارش در مورد «کافه فیلو» با اشتراک مریم مانا، شکیبا رضایی، کنشکا سرخابی و احسان مهر انگیز.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید