گزارش هفته

تنش میان مهاجران و پلیس در پاریس

: منتشر شده در

تعدادی از مهاجران که در میان آنان افغان‌ها هم حضور دارند، میدان "جمهوری"* پاریس را اشغال کرده و شب‌ها در این میدان می‌خوابیدند که توسط پلیس از این میدان اخراج شدند؛ ولی هنوز، مهاجران و فرانسویان پشتیبان آنان، در این مکان دست به تظاهرات میزنند و خواهان بهبود وضع زندگی پناهجویان هستند.

تعدادی از مهاجران افغان مستقر در میدان "جمهوری" پاریس. ٢١ دسامبر ٢٠١۵
تعدادی از مهاجران افغان مستقر در میدان "جمهوری" پاریس. ٢١ دسامبر ٢٠١۵ DOMINIQUE FAGET / AFP
تبلیغ بازرگانی

در آغاز گزارش این هفته، تعدادی از مهاجرین افغان از شرایط زندگی خود و از اینکه به آنان کمک‌های لازم نمیشود شکایت میکنند؛ آنان همچنان توضیح میدهند که چگونه پلیس بار دیگر صبح چهارشنبه ٣٠ دسامبر، آنان را از میدان "جمهوری"* اخراج کرد.

در خلال این گفتگو، متوجه میشویم که اشغال میدان "جمهوری" توسط این مهاجران، نوعی اعتراض بوده است؛ یعنی آنان با اشغال این میدان که در یکی از مراکز پاریس قرار دارد، میخواستند توجه مردم را به وضع خود جلب کنند.

ولی گل، نور آقا و زدران را در نزدیکی یکی از پارک‌های پاریس که محل تجمع افغان‌های مهاجر است، ملاقات میکنم. آنان در بارۀ وضع زندگی مهاجران صحبت میکنند و خواهان ازدیاد کمک‌های حکومت میشوند.

خبر میرسد که شب، بار دیگر تظاهرات است. به میدان "جمهوری" میروم و با وجود حالت اضطراری که یکی از خواص آن ممنوع شدن تجمع و تظاهرات است، پلیس از این تجمع جلوگیری نمی‌کند و تعدادی از فرانسوی‌ها هم در کنار مهاجران شعار همبستگی می‌دهند. در این تظاهرات، "حسنیه انوری" هم حاضر است.

حسنیه انوری یکی از افغان‌های نزدیک به مهاجران است، او با سازمان‌های خیریۀ فرانسوی کار میکند و از اوضاع مهاجران و شرایط پناهجویی خوب با خبر است؛ او میگوید قبل از اینکه جواب قبولی یا رد درخواست‌کنندگان پناهندگی به آنان داده شود، یک کارت هویت موقت دریافت می کنند که با این کارت آنان میتوانند از بعضی از کمک‌ها استفاده کنند، ولی برای اینکه واقعاً وارد بازار کار و زندگی اجتماعی شوند باید منتظر بمانند تا درخواست پناهندگی آنان قبول شود.

Place de la République *

گزارش در مورد پناهجویان در پاریس

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید