دسترسی به محتوای اصلی
اتاق موسیقی

راه برای موسیقی افغانستان باز است

صدا ۱۱:۵۱
برگرفته از سایت رسمی انستیتوی ملی موسیقی افغانستان
برگرفته از سایت رسمی انستیتوی ملی موسیقی افغانستان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

موسیقی افغانستان بعد از سال‌های سیاه طالبان، چند سالی است که به لطف شور و اشتیاق نسل جوان، بار دیگر برای آفرینش  و نو شدن آماده است. جایزۀ بزرگی که به تازگی به انستیتوی ملی موسیقی افغانستان تعلق گرفت حاکی از همین سرزندگی است. اینک هنرمندان افغان باید راه‌هایی بیابند تا فراتر از مقتضیات اجتناب‌ناپذیر موسیقی جهانی از خصوصیات و رنگ‌های ملی خود در اشکالی تازه بهره ببرند.

تبلیغ بازرگانی

گذشته از جایزۀ صدهزار یورویی "پولار موزیک" که به انستیتوی ملی موسیقی افغانستان تعلق گرفت، برنامۀ تلویزیونی "ستارۀ افغان" هم می‌تواند نمونه‌ای از این شور و اشتیاق تازۀ افغان‌ها را تصویر کند.

موسیقی کشورهایی مثل افغانستان یا ایران همگی طی سدۀ بیستم در مقابل موسیقی غربی مهجور و منزوی ماندند و بعد رفته‌رفته، دستاوردهای این موسیقی را به خود جذب کردند. اما سرگذشت موسیقی افغانستان از یک نظر متفاوت است: این کشور نه تنها با فرهنگ و موسیقی غرب مواجه شد که موسیقی هند را هم در مقابل داشت.

البته افغانستان هیچگاه از تأثیرات هندی برکنار نبوده اما از اوایل سدۀ بیستم این تأثیر در زمینۀ موسیقی چنان قوی شد که موسیقی‌های محلی افغان تقریباً از یاد رفت.

سالها بعد از تأسیس رادیو افغانستان و تقریباً از جنگ جهانی دوم به بعد بود که کنجکاوی نسبت به موسیقی‌های بومی افغان دوباره کم‌کم جان گرفت و موسیقیدانان و خوانندگانی برجسته در جامعۀ افغان ظهور کردند...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.