دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، دولت کاهش یارانه‌ها را در دستور کار قرار داده است

صدا ۱۳:۳۲
کارت بنزین
کارت بنزین DR

عدم تمدید معافیت های نفتی آمریکا برای ۸ کشور خریدار نفت ایران از دوم ماه مه جاری اجرایی می شود. در صورتیکه تحریم‌های نفتی آمریکا به دنبال صفر کردن فروش نفت ایران باشد، می تواند بخش بزرگی از منبع ۵‚١۴۲ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۸ دولت را دچار کسری شدید کرده و در همان حال، بر تراز تجاری کشور اثرات منفی شدیدی داشته باشد. دولت برای تأمین این کسر بودجه راه‌های بسیاری را مورد بررسی قرار داده است. یکی از این راه ها در حوزه تراز مالی استفاده از جایگزین‌های ریالی نهفته در اقتصاد ایران است. اولین منبع ریالی، اصلاح یارانه‌های پنهان و آشکاری است که انحراف در اهدافش پررنگ است. برآوردها نشان می‌دهد که حجم این یارانه‌ها به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۶ برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال‌جاری است. رویکرد دولت در این خصوص با سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد در روزهای آینده برای تأمین بخشی از کسر بودجه، کلید خواهد خورد. اما، پرسش بزرگی که اقتصاد دانان را هم اکنون در ایران به خود مشغول کرده، آنست که اجرای چنین رویکردی، هر چند مدیریت شده، چه تأثیراتی می تواند بر نرخ تورم و افزایش قیمت ها در سطح اقتصاد ملی داشته باشد؟

تبلیغ بازرگانی

این مجله اقتصادی به موضوع کسری بودجه گسترده دولت ناشی از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا و امکان تأمین این کسر بودجه از محل کاهش  مدیریت شده یارانه ها اختصاص دارد. در اینجا همچنین بررسی می شود، رویکرد دولت برای تأمین کسر بودجه از طریق کاهش یارانه‌ها، چه تأثیرات تورمی اضافی در اقتصاد ایران به همراه دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

منابع عمومی بودجه سال ۹۸ معادل۵‚۴۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین منابع دولت از محل صادرات نفت خام، معادل  ۵‚١۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در واقع سهم نفت در بودجه ۹۸ معادل ۳۱ درصد از منابع دولت را باید تأمین کند.

 برآوردها نشان می‌دهد که حجم یارانه‌های مختلف از جمله یارانه های حامل های انرژی به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۶ برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال‌جاری (۵/۱۴۲ هزار میلیارد تومان) است. دولت بر این باور است که تنها کاهش ١۰ درصدی در پرداخت این یارانه‌ها به صورت مدیریت شده به نحوی که فقط دهک های بالای درآمدی جامعه مشمول آن شوند، از جمله راهکارهایی است که می تواند کسر بودجه دولت ناشی شوک نفتی تحریمهای آمریکا را جبران کند.

فریدون خاوند تأمین کسر بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی از محل کاهش یارانه ها را در شرایط کنونی تورم زا میداند. او می گوید صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم برای سال میلادی جاری را ۵۰ درصد برآورد کرده است. او  ضمن قبول اصل مفید بودن کاهش یارانه ها برای اقتصاد ملی، شرایط زمانی برای انجام چنین اصلاحاتی را مناسب نمی داند.

برای شنیدن این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید