خبر نوشتاری - شنیداری

امرالله صالح: طالبان تصمیم گرفته‌اند تا جامعه مدنی افغانستان را هدف قرار دهند

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در پیامی تازه به جامعه مدنی افغانستان هشدار داده که گروه طالبان برای هدف قرار دادن فعالان مدنی، برنامه ریخته‌ است.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در پیامی تازه به جامعه مدنی افغانستان هشدار داده که گروه طالبان برای هدف قرار دادن فعالان مدنی، برنامه ریخته‌ است. AP - Rahmat Gul

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در پیامی تازه به جامعه مدنی افغانستان هشدار داده که گروه طالبان برای هدف قرار دادن فعالان مدنی، برنامه ریخته‌ است. آقای صالح درحالی چنین هشداری داده که در روزهای پسین، قتل‌های هدفمند در کابل افزایش یافته است. 

تبلیغ بازرگانی

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان هر روز پیام‌های مربوط به نشست‌های صبح‌گاهی‌ خود را که به نام "نشست‌های ۶:۳۰ دقیقه" شهره شده و بهبود امنیت را هدف قرار داده، از طریق رسانه‌های اجتماعی با مردم شریک می‌کند.

او که در روزهای پسین به دلیل تخریب سینما پارک کابل، زیر انتقاد تند فرهنگیان و فعالان مدنی قرار گرفته، در بخشی از فیصلۀ نشست ۶:۳۰ امروز صبح خود نوشته که جامعه مدنی افغانستان، هدف نرم طالبان است و این گروه تصمیم گرفته تا فعالان مدنی را هدف قرار دهد.

آقای صالح در پیامش آورده که اطلاعات شریک شده از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان نشان می‌دهد که طالبان تصمیم گرفته‌اند تا در شهرهای بزرگ افغانستان، جامعه مدنی را با هدف تشویش "احساس و عاطفه جامعه" و برانگیختن نارضایتی مردم از حکومت، هدف قرار دهند.

معاون ریاست جمهوری تاکید کرده که این اطلاعات را به هدف پخش "ارعاب و ترس" منتشر نکرده، بلکه خواسته تا "ماهیت دشمن" را نشان دهد. امرالله صالح در این پیام از جامعه مدنی خواسته تا با همسو شدن با حکومت، برضد طالبان و حامیانش صدا بلند کنند.

این هشدار امرالله صالح درحالی پخش شده که در روزهای پسین، قتل‌های هدفمند در کابل افزایش یافته و تقریبا کابل، هر روزش را با انفجار و کشتار هدفمند آغاز می‌کند. قتل‌های گنگی که هرچند روشن نیست کدام گروه در پس آن است، اما حکومت همواره طالبان را مسئول آن دانسته است. چهار روز قبل، یما سیاوش خبرنگار و مجری شناخته‌شدۀ تلویزیون در انفجاری در کابل کشته شد.

پایتخت افغانستان از نگاه امنیتی بسیار شکننده شده است تا جایی که ترور و هدف قرار دادن شخصیت‌های جامعۀ مدنی، می‌تواند توسط باندهای کوچک نیز اجرا شود.

به دنبال افزایش انتقادها از شکنندگی امنیت کابل، رییس جمهور غنی، امرالله صالح را که پیشینه رهبری ریاست امنیت ملی و وزارت داخله را دارد و یکی از چهره‌های استخباراتی افغانستان است، وظیفه داد تا برای بهبود پایتخت کار کند. آقای صالح به همین دلیل هر روز صبح، نشست‌های ۶:۳۰ خود را برگزار کرده و تصمیم‌های روزمره این نشست را با مردم شریک می‌کند.

نشست‌ها و فیصله‌هایی که تاکنون از سوی برخی‌ها استقبال شده، اما از سوی شماری دیگر درحد "شعار و عوام‌فریبی"  پنداشته شده است.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید