خبر نوشتاری

سیما سمر از سمت وزارت دولت افغانستان در امور حقوق بشر و روابط بین‌‌الملل برکنار شد

سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مسقل حقوق بشر و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین ‌الملل افغانستان
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مسقل حقوق بشر و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین ‌الملل افغانستان © .DR

سیما سمر، نماینده ویژه اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین ‌الملل امروز یکشنبه بیستم دسامبر، از سمت اش برکنار شد.

تبلیغ بازرگانی

منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه بیستم دسامبر، از برکناری سیما سمر، نماینده ویژه اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین ‌الملل خبر دادند.

بر اساس این منابع، رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی، وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل را «ناکارآمد» خوانده و  آن را لغو کرده است. این فرمان همچنین سیما سمر را از سمت وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل برکنار کرده است. 

سیما سمر گفته است که تصمیم دولت افغانستان برای لغو وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل بدون مشورت با وی اتخاذ شده است.  

اشرف غنی حدود یک و نیم سال پیش سیما سمر را به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل تعیین کرده بود. وی پیش از این سمت نیز مسئولیت ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به مدت یک دهد بر عهده داشت.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید