زنان هرات با برپایی تظاهرات به فشارها و سرکوب طالبان اعتراض کردند

تظاهرات زنان هرات
تظاهرات زنان هرات © RFI

جمعی از زنان آگاه افغان با برپایی تظاهراتی در شهر هرات به فشارهای فزاینده ای که علیه آنان پس از روی کار آمدن طالبان در همۀ عرصه ها از جمله عرصه های شغلی، آموزشی و سپهر عمومی اعمال می شود اعتراض کردند.

تبلیغ بازرگانی

در بیانیۀ پایانی خود زنان افغان، تحصیل، کار، آزادی، حضور در عرصه ها و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و هدایت و رهبری جامعه را از جمله حقوق اساسی خود اعلام کرده و افزودند که برای به دست آوردن این حقوق سال‌ها تلاش کرده‌اند و حاضر نیستند از آنها چشم بپوشند.

تظاهرکنندگان سپس تأکید کرده اند که حذف زنان تنها به سقوط جامعه و حکومت منجر می شود و سرکوب زنان نماد و سرآغاز تبعیض و استبداد و خشونت علیه کل جامعه است.

تظاهرات زنان هرات
تظاهرات زنان هرات © RFI

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید