احمد مسعود مردم افغانستان را به قیام ملی علیه طالبان فراخواند

احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، و رهبر جبهۀ مقاومت ملی افغانستان علیه طالبان
احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، و رهبر جبهۀ مقاومت ملی افغانستان علیه طالبان © Ecran France24

احمد مسعود، رهبر جبهۀ مقاومت ملی افغانستان، در پیامی صوتی همۀ افغان‌ها، در داخل و خارج از کشور، را به قیام عمومی برای آزادی افغانستان از بند طالبان فراخواند. او گفت که حملات دیروز طالبان علیه مردم پنجشیر و کشته شدن اعضای این جبهه توسط طالبان و "مزدوران خارجی" آنان تنها عزم او و نیروهایش را برای ادامۀ مبارزه با طالبان راسخ‌تر کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در پیام خود احمد مسعود اعتراف کرده که تعداد زیادی از ساکنان دره پنجشیر از جمله بستگان وی در نتیجۀ حملۀ دیروز طالبان کشته شدند. رهبر جبهۀ مقاومت ملی افغانستان سپس تأکید کرده است که اتفاقات و حملات جاری طالبان تصویر کوچکی است از آنچه که طالبان برای آیندۀ افغانستان تدارک دیده اند : افغانستانی تاریک، عقب مانده، بیگانه با فرهنگ و منزوی از منظر سیاسی و اقتصادی.

احمد مسعود سپس با اشاره به حضور نیروهای مزدور خارجی در حملۀ دیروز طالبان گفت : "حملۀ دیروز که با حضور نیروهای مزدور بیگانه صورت گرفت نشان از سرسپردگی طالبان به قدرت‌های خارجی دارد."

احمد مسعود در ادامۀ پیام خود همۀ مردم افغانستان را چه در داخل چه در خارج از کشور به یک قیام عمومی علیه طالبان برای عزت، آزادی و سربلندی افغانستان فراخوانده است. او گفته است که ایستادگی در مقابل طالبان برای نجات کشور چه به صورت مسلحانه چه با برپایی تظاهرات و اعتراض‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور باید ادامه یابد و در هر حال صورت جبهۀ مقاومت ملی افغانستان با کلیه مبارزات برای آزادی افغانستان همبسته است و از همۀ شرکت‌کنندگان در این مقاومت ملی پشتیبانی می‌کند.  

احمد مسعود در جای دیگری از سخنانش تلویحاً دولت آمریکا را به دلیل دادن فرصت سیاسی به طالبان مورد سرزنش قرار داده و افزوده است که طالبان با بهره‌گیری از این فرصت سیاسی اکنون وانمود می‌کنند که تغییر کرده‌اند. به گفتۀ احمد مسعود، نه فقط طالبان تغییر نکرده‌اند، بلکه آنان بیرحم تر و متعصب تر از گذشته شده‌اند.

احمد مسعود کسانی را که به صفوف طالبان پیوسته اند دعوت کرد که در کنار مردم افغانستان قرار بگیرند.

او تصریح کرد که جبهۀ مقاومت ملی به زودی سخنگوی جدید خود را معرفی خواهد کرد و کشته شدن اعضای این نهضت در  جریان مقاومت علیه طالبان عزم این جبهه را برای ادامۀ مبارزه با تاریک‌اندیشی طالبان تا آزادی کامل افغانستان راسخ‌تر کرده است.

اندکی پیش از این پیام، طالبان هشدار داده بودند که هرگونه مقاومتی را علیه خود شدیداً سرکوب می‌کنند.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید