خبر نوشتاری - شنیداری

فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی افغانستان که بود؟

کشته شدن فهیم دشتی، روزنامه‌نگار و چهرۀ شاخص مقاومت افغانستان، بار دیگر زشت‌ترین خاطرات گذشته از جنایات طالبان را دوباره زنده می‌کند. فهیم دشتی که ۴٨ سال داشت، در حملۀ طالبان به پنجشیر جان خود را از دست داد.
کشته شدن فهیم دشتی، روزنامه‌نگار و چهرۀ شاخص مقاومت افغانستان، بار دیگر زشت‌ترین خاطرات گذشته از جنایات طالبان را دوباره زنده می‌کند. فهیم دشتی که ۴٨ سال داشت، در حملۀ طالبان به پنجشیر جان خود را از دست داد. © Facebook Faheem Dashty

کشته شدن فهیم دشتی، روزنامه‌نگار و چهرۀ شاخص مقاومت افغانستان، بار دیگر زشت‌ترین خاطرات گذشته از جنایات طالبان را دوباره زنده می‌کند. فهیم دشتی که ۴٨ سال داشت، در حملۀ طالبان به پنجشیر جان خود را از دست داد.

تبلیغ بازرگانی

نام فهیم دشتی برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی بسیار آشناست. او طی بیست سال گذشته، به عنوان یکی از چهره‌های مهم مطبوعات افغانستان، هیچگاه مقاومت سیاسی را کنار نگذاشت.

دشتی که متولد سال ۱۳۵۲ خورشیدی بود، خیلی زود با مسائل سیاسی کشورش آشنا شد. او خواهرزادۀ عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه و از نزدیکان احمدشاه مسعود بود.

فهیم دشتی در روز سوءقصد علیه احمدشاه مسعود در پنجشیر (٩ سپتامبر ۲٠٠۱)، در نزدیکی او قرار داشت اما به رغم سوختگی‌ها و آسیب فراوان، از انفجار جان به در برد.

فهیم دشتی در روز سوءقصد علیه احمدشاه مسعود در پنجشیر (٩ سپتامبر ۲٠٠۱)، در نزدیکی او قرار داشت اما به رغم سوختگی‌ها و آسیب فراوان، از انفجار جان به در برد.
فهیم دشتی در روز سوءقصد علیه احمدشاه مسعود در پنجشیر (٩ سپتامبر ۲٠٠۱)، در نزدیکی او قرار داشت اما به رغم سوختگی‌ها و آسیب فراوان، از انفجار جان به در برد. AP - Dusan Vranic

احمد مسعود رهبر کنونی جبهۀ مقاومت ملی افغانستان در اینستاگرام نوشت که فهیم دشتی در سوءقصد علیه احمدشاه مسعود چشم‌اش آسیب دید و "در حملۀ دیگر به پنجشیر جانش را از دست داد".

 بعد از رویدادهای  سپتامبر ۲٠٠۱ و پس از حملۀ آمریکا به افغانستان، فهیم دشتی نشریه‌ای را در کابل تأسیس کرد که بعدها به "هفته‌نامۀ کابل" مشهور شد. او تا همین أواخر، سردبیری این نشریه را به عهده داشت.

فهیم دشتی در تمامی این سال‌ها به آرمان احمدشاه مسعود وفادار ماند و سپس با آغاز فعالیت سیاسی احمد مسعود – پسر احمدشاه مسعود – با وی همراه شد و در مقام مشاور رسانه‌ای با او همکاری کرد.

احمد مسعود رهبر کنونی جبهۀ مقاومت ملی افغانستان در اینستاگرام نوشت که فهیم دشتی در سوءقصد علیه احمدشاه مسعود چشم‌اش آسیب دید و "در حملۀ دیگر به پنجشیر جانش را از دست داد".
احمد مسعود رهبر کنونی جبهۀ مقاومت ملی افغانستان در اینستاگرام نوشت که فهیم دشتی در سوءقصد علیه احمدشاه مسعود چشم‌اش آسیب دید و "در حملۀ دیگر به پنجشیر جانش را از دست داد". AFP - STR

با چیرگی اخیر طالبان و تشکیل "جبهه مقاومت ملی" به رهبری احمد مسعود، وی رسماً به عنوان سخنگوی این جبهه کار خود را پی گرفت.

فهیم دشتی تا آخرین روز زندگی‌اش در پنجشیر فعال بود و تلاش می‌کرد تا آخرین تحولات جنگ میان طالبان و جبهۀ مقاومت را به اطلاع رسانه‌های بین‌المللی برساند.

همبستگی با روزنامه‌نگاران ایرانی

در آرشیو رادیو بین‌المللی فرانسه، ده‌ها مصاحبه با فهیم دشتی وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳٨٩، فهیم دشتی در گفتگویی با این رادیو از همبستگی روزنامه‌نگاران ایرانی و افغان سخن گفته بود.

در آن سال (۲٠۱٠)، به دنبال محکومیت ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی به زندان، "اتحادیۀ ملی ژورنالیست‌های افغانستان"، به صدور این حکم اعتراض کرد. در آن زمان، فهیم دشتی که سخنگوی اتحادیه و در عین حال سردبیر هفته‌نامۀ کابل بود، در بارۀ همبستگی روزنامه‌نگاران ایرانی و افغان به رادیو بین‌المللی فرانسه چنین گفت:

فهیم دشتی - سال ۲٠۱٠ میلادی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید