جراید فرانسه :

از پایان یک رؤیا در افغانستان تا مصاف جدید آمریکا در آسیا

طالباندر یکی از خیابان های کابل.
طالباندر یکی از خیابان های کابل. Hoshang Hashimi AFP

لوموند روزنامۀ عصر پاریس مقالات متعددی را به اوضاع افغانستان پس از بازگشت طالبان به کابل و همچنین موقعیت جهانی آمریکا پس از خروج این کشور از افغانستان اختصاص داده است. در گزارشی که غزل گلشیری در گفتگو با برخی از زنان و جوانان افغان تهیه و در لوموند منتنشر کرده، از جمله می‌خوانیم که بازگشت طالبان به قدرت برای مردم افغانستان به منزلۀ فروریختن ناگهانی همۀ رؤیاها و آرزوهای آنان است.

تبلیغ بازرگانی

به نوشتۀ گزارشگر لوموند مردم افغانستان تاکنون اطمینان داشتند که به پشتوانۀ حضور و کمک‌های جامعۀ بین‌المللی در کشوری مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک زندگی می‌کردند که در آن زنان از حق تحصیل و کار برخوردار بودند و آزادی اندیشه و بیان محترم شمرده می شد.

این دسته از مردم افغانستان که گزارشگر لوموند از آنان با عنوان "نسل ٢٠٠١" یاد کرده، هرگز تصور نمی‌کرد که آمریکا و متحدان آن با ترک افغانستان مردم این کشور را در عمل تسلیم طالبان کنند. به نوشتۀ غزل گلشیری اگر چه طالبان هنوز حقیقتاً پا در قدرت سفت نکرده‌اند، اما از هم اکنون خانواده‌های افغان را مجبور می سازند که دختران بالای چهارده سال خود را به نکاح رزمجویان طالب در آورند و کشاورزان افغان را نیز مجبور می‌سازند که یک دهم محصول خود را به طالبان واگذار کنند.

به نوشتۀ گزارشگر لوموند، از نظر مردم افغانستان کلیه ادعاهای طالبان مبنی بر این که آنان تغییر کرده‌اند دروغ و بی اساس است. طالبان به گفتۀ مردم افغانستان از هم اکنون جستجوی فعالان جامعه مدنی را خانه به خانه آغاز کرده‌اند و به محض به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعۀ بین‌المللی شیوه‌ها و رفتارهای شناخته شدۀ خود را از سر خواهند گرفت.

لوموند در مطالب دیگر به بررسی نتایج بین‌المللی خروج آمریکا از افغانستان پرداخته و نوشته است که بسیاری با استناد به این امر از هم اکنون از جهان بعد از آمریکا و یا پایان هژمونی این کشور بر مناسبات بین‌المللی سخن می‌گویند. در پاسخ به این گفتار، سرمقاله‌نویس لوموند نوشته است که نباید افول آمریکا و "افول امپراتوری آمریکا" را یکی انگاشت. سرمقاله نویس لوموند نوشته است که اولین بار نیست که آمریکا با تحقیر و سرشکستگی نظیر آنچه در افغانستان روی داده مواجه می‌شود، بی آنکه نفوذ جهانی آن حقیقتاً زیر سئوال برود.

ایالات متحد آمریکا معتقد است که آیندۀ نفوذ آن در امور جهان در رویارویی جاری با چین رقم می‌خورد و به همین دلیل شاهد خروج هنوز بسیار نسبی آمریکا از صحنۀ اروپا و خاورمیانه و همزمان چرخش واشنگتن به سمت آسیا و اقیانوس آرام هستیم. سرمقاله نویس لوموند در پایان مینویسد : دوستان عرب واشنگتن با ملاحظۀ این چرخش و برای مقابله با تهدیدهای امنینتی رژیم ایران به اسرائیل نزدیک شده‌اند و رهبران کشورهای اروپایی نظیر امانوئل ماکرون بر ضرورت استقلال راهبردی اروپا تأکید می‌ورزند.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید