ایران / گفت‌وگو

اقتصاددانان ايرانی از مطرح کردن مسئله انرژی هسته‌ای شانه خالی می‌کنند

در دنباله جنبش ضد تحريم، چند روز پیش 82 اقتصاددان، 34 حقوقدان و 41 سردبير و مدير رسانه‌های مطرح ايران در بيانيه ای خطاب به همکاران خود در جهان خواستار حمايت آنها از جنبش ضد تحريم در ايران شدند.

تبلیغ بازرگانی

در بخشی از اين بيانيه آنها می گویند: جدای از آنکه محتوای موضوع مورد مناقشه به‌طور جداگانه نيازمند انجام بررسی‌های فنی بوده و از صلاحيت امضاکنندگان اين نامه خارج است، وسايل به‌کار گرفته شده برای نيل به اين اهداف از جهات زير مورد انتقاد ما است. چرا که از جمله شهروندان ايرانی را از تجارت آزاد محروم می کند و ناقض حقوق اوليه انسانی آنها است.

این تحریم ها نياز‌های اوليه حياتی ايرانيان از جمله کودکان، سالخوردگان، بيماران و بسياری ديگر از گروه‌های آسيب‌پذير که به دليل توقف نقل و انتقال وجوه و حمل کالا به وجود آمده را به گروگان می گیرد و لطمات «قطعی» جبران‌ناپذير انسانی به مردم، در مقابل آسيب «احتمالی» بررسی نشده مورد ادعا، وارد می سازد در واکنش به این بیانیه، کابری که نامش را ندیدم، می گوید: این "اقتصاددانان ايرانی با پرهيز از پرداختن به موضوع مناقشه‌ای که زمينه‌ساز اين تحريم‌ها گشته، بررسی مساله‌ هسته‌ای را "خارج از صلاحيت" طراحان و هواداران آن اعلام کرده ‌است. اين سلب صلاحيت از خود، نه تنها واقعی نيست، بلکه شانه ‌خالی‌کردن از اصلی‌ترين مسئوليت مدنی اقتصاددانان در اين زمينه‌ است." او می نویسد: برای جدی‌گرفته شدن کمپين‌ و نامه‌های اقتصاددانان ايرانی از سوی جامعه جهانی، ايشان بايد با مطالعه‌ای فراگير و بدون پيش‌داوری، موضوع اقتصادی بودن يا نبودن برنامه هسته‌ای ايران را مورد بررسی قرار دهند. طبيعتا اگر نتايج اين مطالعه نشان‌گر غيراقتصادی بودن اين برنامه باشد، اقتصاددانان ايرانی بايد با عمومی کردن اين نتايج و مشورت دادن به دولت‌مردان ايرانی در اين زمينه، از ادامه برنامه‌ای غيراقتصادی جلوگيری کنند؛ و صدالبته اگر نتايج اين مطالعه حاکی از اقتصادی بودن اين برنامه داشت، آنگاه کارشناسان جهانی ادعای صلح‌آميز بودن اين برنامه را جدی‌تر قلمداد خواهند کرد هرگونه بررسی اقتصادی برنامه‌هسته‌ای ايران بايد به موضوعات ذيل توجه کنداین کاربر در ادامه سخنان خود در 5 نکته موضوعاتی را مطرح می کند که در بررسی اقتصادی برنامه هسته ای ایران باید مورد توجه قرار بگیرند :

- ميزان توليد برق و سهم نيروگاه بوشهر در آن - سهم بخش برق در توليد ناخالص ايران - اقتصادی بودن روش‌های غير هسته‌ای توليد برق برای ايران - هزينه‌های احتمالی فاجعه‌های زيست‌محيطی ناشی از خرابی احتمالی نيروگاه هسته‌ای در ساحل خليج فارس - منابع اندک اورانيوم ايران و اهميت مقياس بالا برای اقتصادی بودن چرخه غنی‌سازی - هزينه - فرصت کاهش سرمايه‌گذاری در صنعت نفت‌وگاز - هزينه تهيه داروهای هسته‌ای از بازار جهانی در برابر توليد داخلی آن او می افزاید : " تا زمانی‌که اقتصاددانان ايرانی به مسئوليت مدنی خود در زمينه بررسی اقتصادی برنامه هسته‌ای ايران عمل نکرده‌اند، ندای ايشان برای جلب توجه جامعه جهانی به مشقات حاصل شده از تحريم‌هايی که با پيش‌زمينه اين برنامه بر ايران اعمال می‌شود، گوش شنوايی نخواهد يافت."

از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه پرسیدم نظرش در مورد واکنش این کاربر ونظریات او چیست؟ فریدون خاوند می گوید : که این اقتصاددانان نمی توانسته اند جز آن چه که بیان کرده اند، چیز دیگری را بیان کنند. او می افزاید که نظریه این کاربر در پیوند با انرژی هسته ای در ایران و چگونگی کاربرد آن درست است. فریدون خاوند می گوید کارشناسانی در ایران در گذشته به این مسئله اشاره کرده اند و برخی از کارشناسان گفته اند که نمی توان انرژی هسته ای را به طور طبیعی برای ایران مفید تشخیص داد. آنها همچنین گفته اند که به نفع ایران است که هر چه زودتر به انرژی های نو رو بیاورد. و تا رسیدن به انرژیهای سبز ویا پاک،ایران این امکان رادارد که از گاز خود استفاده کند چرا که در این زمینه از روسیه هم پیشی گرفته است. اما ایران به جای استفاده از این انرژی که آلایندگی آن کمتر است و حتا از راه صدور آن می تواند به درآمد بیشتری دست یابد، با تکیه بر انرژی اتمی، این انرژی ها را نادیده گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید