روزنامه های امروز فرانسه

اقتصاد چین و مشکلات اهالی حومه های شهری ها در فرانسه

رسانه های امروز فرانسه به قضایای ده سال پیش، که طی آن دو جوان در حومۀ شهر پاریس کشته شدند، برگشته اند و مشکلات حومه های شهر ها را، تجزیه و تحلیل کرده اند. صحبت همچنان از چین است که یکی از ابرقدرت های آینده خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

این بررسی را با روزنامۀ اقتصادی «لزاکو» آغاز میکنم که در مورد چین نوشته است، که امروز حزب کمونیست این کشور، پنجمین «پلنوم» کمیتۀ مرکزی خود را آغاز میکند. طی این پلنوم، پلان پنج سالۀ آیندۀ این کشور، در حالی ترسیم خواهد شد، که اوضاع عمومی جهان خطرناک است. صحبت از رشد اقتصادی این کشور است؛ که اگرچه، آنقدر کاهش یافته است که رشد امسال، برابر به رشد سال 2009 این کشور شده است، ولی با آن هم، چیزی کمتر از هفت درصد است. البته رشد هفت درصدی هم، چیزیست که کشورهای اروپایی، حتی تصور آن را هم نمیکنند.

ولی این رشد، در سالهای میان 2009 و 2015، بسیار بیشتر بود. حکومت چین تلاش دارد برای متوقف کردن کاهش رشد، راه چاره بیابد و یکی از این راه ها، کاهش دادن به نرخ عمومی بهره است، که با این کار، مردم میتوانند بیشتر و ساده تر بدیهی دریافت کنند و در نهایت، بازار را توسعه بدهند.

پلنوم کمیتۀ مرکزی در حالی برگزار میشود که تا دو سال دیگر، هفت تن از نه عضو کمیتۀ مرکزی حزب، باید به دلیل رسیدن به سن نهایی، جای خود را به جوانان بدهند. لزاکو نوشته است که این حالت به رئیس جمهور فعلی چین و نخست وزیر او، اجازه میدهد که این کشور را، که دومین قدرت اقتصادی جهان است، آنطوریکه خواسته باشند، شکل بدهند.

در ادامه صحبت از کامپاین ضد فساد هم است، که در چین در این سالها، ادامه دارد. شرکت کنندگان این اجلاس کمیته مرکزی، باید جانشین آن عده از کادر های حزب را انتخاب کنند، که به دلیل فساد، از کار برکنار شده اند.

* * *

ده سال پیش در حومۀ شهر پاریس، در منطقه ای به نام «کلیشی سو بوا»، دو تن از جوانان عرب تبار فرانسوی، که «ضیاد» و «بونیا» نام داشتند، مورد تعقیب پولیس قرار گرفتند و برای فرار از چنگال پولیس، وارد یک محل تاسیسات برقی شدند، که در آن، برق با قدرت زیاد در جریان بود. این کار آنان باعث مرگ آنان شد و چون این کار به دلیل پیگرد پولیس صورت گرفته بود، حومه های شهرهای فرانسه، دست به اعتراض زدند و مسئلۀ «مشکلات حومه های شهرها» بار دیگر با شدت در فرانسه مطرح شد.

امروز به دلیل دهمین سالگرد این قضیه، اکثر روزنامه های فرانسه به این مسئله پرداخته اند و در فیگارو، این عنوان آمده است که، ده سال بعد از شورش های حومه های شهرها، مشکل این محلات در حال افزایش است. بزهکاری، فقر، بیکاری و ناکامی تعلیمی، یا تدریسی، از مشکلات متداوم این محلات است و ظهور رادیکالیسم اسلامی هم، در این محلات، باعث تشویش است.

در ادامه، از زبان یکی از نمایندگان مجلس، در فیگارو میخوانیم که تا حالا، گروه های اسلامگرا این محلات را در اختیار خود درنیاورده اند. ولی آنان در این محلات حضور دارند و یک تناسب قوای مشهود برقرار کرده اند.

در برابر، حکومت فرانسه، طی ده سال، 43 ملیارد اورو را در امور مربوط به شهر ها به مصرف رسانیده است. اساس این مصارف، سخنان فرانسوا هولاند است که فیگارو، آنرا چنین آورده است : «محلات گم شده در جمهوریت (فرانسه) وجود ندارد. این طور نیست که یک فرانسۀ حومه شهر ها باشد ودر کنار آن، یک فرانسۀ شهر ها».

لیبراسیون، همراه با رادیوی بین المللی فرانسه و «بوندی بلاگ»، که یک سایت انترنتی، مربوط به اهالی «بوندی»، یکی از محلات حومۀ شهر پاریس است، امروز روی این موضوع فعالیت مشترک دارند. لیبراسیون شمارۀ امروز خود را به این مسئله اختصاص داده است. بعد از یک عکس دستجمعی، از کارمندان این وبلاگ، لیبراسیون رشتۀ کلام را در اختیار آنان قرار داده است.

در ادامه از زبان «بالا فوفونا» میخوانیم که او شش سال دارد و تازه وارد مدرسه شده است. او از اینکه ملیت فرانسوی را به دلیل تولد شدن در فرانسه به دست آورده است، تشکر میکند ولی اضافه میکند که او زبان را بلد نیست. چون در سن سه سالگی، اعضای خانوادۀ او به کشور مالی برگشتند و حالا او در حومۀ شهر پاریس، وارد یک جهان نو شده است.

خلاصه اینکه، همه شکایت دارند. یکی دیگر میگوید این کار در آن زمان طغیان یا بلوا نبود بلکه یک شورش بود، و با این حرف، میخواهد مشروعیت این حرکت را نمایان بسازد.

لوموند، روزنامۀ عصر پاریس هم، مسئلۀ حومۀ شهر ها را مطرح کرده است. زیر عنوان سه هفته شورش، ده سال پیش، لوموند مینویسد که از آن زمان تا حالا، بسیاری از محلات حومه های شهرها بازسازی شده اند. ولی اوضاع اجتماعی هنوز هم خطرناک است. لوموند همچنان مینویسد که در برابر منطق «آپارتاید»، حکومت در برابر آن عده از شهردارانی که حاضر نیستند در داخل شهر، خانه ها یا آپارتمان های ارزان قیمت تعمیر کنند، صدای خود را بلند کرده است.

آیارتاید، اصطلاحیست که مانیول والس، نخست وزیر فرانسه، در مورد مشکلات حومه های شهر ها به کار برده بود. و چون در حومه های شهرها بیشتر سیاه پوستان ئ عرب تباران زندگی میکنند،  این اصطلاح، بسیار باعث بحث شده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید