دنیای اقتصاد

جهش شاخص بورسهای جهان پس از ماهها کاهش

صدا ۰۵:۵۳
DR

ظرف شش روز گذشته شاخص بورسهای معتبر جهان پس از ماهها کاهش پیگیر بطور متوالی سیر صعودی پیمود. اما اینکه آیا شور سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و گسترش فعالیتهای بورسی از سر گرفته شده و ماندنی است یا موقتی و مقطعی، پرسشی است که برای هیچکس هنوز روشن نیست.

تبلیغ بازرگانی

طی هفته ای که گذشت شور و هیجان بورس بازان برای خرید و فروش سهام به اندازه ای بود که حتی خبر منفی مهمی جون سقوط نرخ اعتبار دولت پرتقال نتوانست جلوی روند افزایش شاخص بورسها را سد نماید. با این حال، چشم انداز روزها و هفته های آینده برای محافل بورسی نا روشن است. تنها چیزی که مسلم است افزایش قابل توجه ارزش سهام شرکتها طی شش روز اخیر است، که بدون استثنأ تمام بورسهای غربی را از نیویورک گرفته تا لندن و پاریس و فرانکفورت در بر گرفت...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید