نخستین برآوردهای خسارات شرکتهای بیمه در ژاپن

صدا ۰۵:۵۵
©Reuters

بنا به ارزیابی های اولیه توسط کارشناسان ژاپنی و آلمانی، هزینه ای را که موسسات بیمه باید برای بازپرداخت خسارات ناشی از زلزله و تسونامی ژاپن پرداخت کنند، بدون در نظر گرفتن غرامتهای شخصی وخسارات وارده به نیروگاه اتمی "فوکوشیما"، کمتر از صد میلیارد دلار نخواهد بود

تبلیغ بازرگانی

برخی از متخصصین دیگر در فرانسه و آمریکا میزان خسارات وارده را بین صد و چهل تا دویست و بیست میلیارد دلار بر آورد کرده اند، که اگر چنین باشد این حادثه بزرگترین خسارات وارده در تاریخ شرکتهای بیمه بشمار خواهد رفت. ولی خوشبختانه برای شرکتهای بیمه، پوششهای کلانی چون پوشش خسارات ناشی از فاجعه های طبیعیٍ بزرگی مثل زلزله و تسونامی و انفجار و آتش سوزی های مهیب، بین موسسات مختلف سرشکن میشود.

در حقیقت، دو نوع شرکت بیمه وجود دارد. یکی، شرکتهای اصلی و باصطلاح دست اول، که منعقد کننده قراردادها هستند، و دومی، شرکتهای فرعی یا به اصطلاح دست دوم.

در قراردادهای کلان، شرکتهای دست اول و امضاد کننده قرارداد، یک بخش از پوشش خسارات را بر اساس ظرفیت مالی خود به نام خود نگه میدارند، ولی بقیه را بصورت نوعی حراج به شرکتهای بیمه دست دوم واگذار میکنند....

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید