دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

چشم انداز اقتصادی ایران در سال 1390

صدا ۰۶:۵۱
آیت الله خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی ایران
آیت الله خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی ایران Reuters

سالی که آغاز شده است، از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال جهاد اقتصادی نام گرفته است.بسیاری از آگاهان اقتصادی و سیاسی کشور بر این باورند که امسال، اقتصاد ملی ایران با چالش های بزرگی رو در روست که میتوانند تأثیرات بسیار مهمی- مثبت یا منفی، در زمینه های سیاسی و اجتماعی بدنبال داشته باشند.

تبلیغ بازرگانی

سالی که آغاز شده است، از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال جهاد اقتصادی نام گرفته است.بسیاری از آگاهان اقتصادی و سیاسی کشور بر این باورند که امسال، اقتصاد ملی ایران با چالش های بزرگی رو در روست که میتوانند تأثیرات بسیار مهمی- مثبت یا منفی، در زمینه های سیاسی و اجتماعی بدنبال داشته باشند.

با پیش بینی این موضوع که عدم اجرای بهینه پروژه های کلان کشور، چه آثار و زیانهایی را میتوانند به بار آورند، آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، خود رأساً به میدان آمده و تلاش میکند تا با ایجاد وحدت سیاسی بین صفوف شکاف برداشته اصول گرایان، ضمن آنکه تداوم اجرای طرح های اقتصادی دولت آقای محمود احمدی نژاد را تأمین نماید، تنش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- که میتوانند نظام اسلامی را به چالش بکشند، را کاهش دهد.

نتایج یک نظر سنجی اخیر از نمایندگان کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره چالش های اقتصادی ایران در سال 1390 نشان میدهد که 75 در صد آنان بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد کشور در سال جاری را، اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها و مهار تبعات این قانون دانسته اند. 50 در صد این نمایندگان در این نظر سنجی اشتغال و تورم را پس از اجرای قانون هدفمند ساختن یارانه ها، از اصلی ترین چالش های اقتصادی سال جاری میدانند.

هدفمند ساختن یارانه ها از دیدگاه اقتصاد دانان فی نفسه میتواند طرح خوبی باشد. واقعی کردن قیمت ها میتواند ظرفیت های اقتصادی و صنعتی را را افزایش داده و کشور را در یک اقتصاد جهانی شده قادر سازد تا درصحنه رقابت های جهانی حضور یابد.

اما آنچه پرسش بر انگیز است، آنست که این طرح در چه شرایطی و به وسیله چه کسانی (دولتی) به مرحله اجرا در خواهد آمد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید