دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

تورم و بیکاری چالش های بزرگ اقتصاد ایران

: منتشر شده در

بیکاری و تورم چالش های بزرگ اقتصاد ایران در سال 1390 خواهند بود.اقتصادی که برای چهارمین سال پی در پی با رکود شدید اقتصادی دست به گریبان است. کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری در ایران را 17 در صد برآورد میکنند. این نرخ مبین وجود بیش از چهار میلیون بیکار در کشور است. همچنین، نرخ تورم واقعی که بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها در سال گذشته محاسبه شده، برابر با 19.6 درصد است.

تبلیغ بازرگانی

هر چند که آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در پایان سال 1389 را 12.4 در صد اعلام کرده است، اما در واقع، این نرخ گمراه کننده بوده و بیانگر نرخ واقعی تورم در کشور نیست. نرخ تورم واقعی که بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها در سال گذشته محاسبه شده، برابر با 19.6 درصد است.

از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور، در غیاب آمارهای رسمی، طی سه سال گذشته بر اساس داده های بین المللی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین منابع اقتصادی غیر رسمی، با فرض خوش بینانه، همواره زیر 2 در صد بوده و برآوردهای جدید برای سال 1390این گرایش را تأیید میکنند.

یاد آور میشویم که پرسشی که طی سه سال گذشته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همواره بدون پاسخ مانده است، میزان رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی به بهانه های مختلف از انتشار نرخ رشد اقتصادی کشور شانه خالی میکند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در نشست خبری دیروز(سه شنبه) ضمن اعلام پروژه حذف 4 صفر از پول ملی، بار دیگر از ارائه نرخ رشد اقتصادی کشور طرفه رفت.
نبود آمارهای رسمی در باره شاخص های کلان اقتصاد کشور، میتواندبه دلیل تناقض های آماری با گفته های مسئولان جمهوری اسلامی باشد. آنچه مسلم است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در باره آن اتفاق نظر دارند، رکود کنونی اقتصاد ایران است با یک رشد اقتصادی بسیار کند که نمی تواند در بهترین حالت از مرز 2 در صد در سال تجاوزنماید.

حال ببینیم که یک رشد اقتصادی کند( حداکثر 2 درصدی) چه تأثیراتی میتواند در زمینه اشتغال و توسعه بیکاری در کشور داشته باشد.

یک رشد اقتصادی دو درصدی در معادله اشتغال- بیکاری، در عمل توسعه بیکاری را بدنبال دارد. حتا یک رشد اقتصادی 3 تا 4 در صدی نمی تواند در اقتصاد ایران معادله یاد شده را به نفع توسعه اشتغال تغییر دهد. همانطور که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است، برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در کشور نیاز به یک رشد اقتصادی 6 تا 8 در صدی داریم....
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید