بدهی دولت آمریکا، چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار

صدا ۰۶:۰۹
DR

موسسه آمریکائی معتبر "استاندارد و پورز" علیه روند اوجگیری بدهی های دولت ایالات متحده آمریکا، که به چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار رسیده، به مسئولین این کشور هشدار جدی داده است. طبق بر آورد موسسه مذکور، این روند اگر متوقف نشود بزودی صرف بهره آن بالغ بر سالی یک تریلیون دلار خواهد بود. 

تبلیغ بازرگانی

اخطار موسسه "استاندارد و پورز" به مسئولین دولت آمریکا نسبت به روند بی رویه افزایش بدهی های اینکشور، ضمن ایجاد نگرانی در میان طلبکاران آمریکا ارزش دلار را نیز کاهش داده است. گفتنی است که تقریبأ نیمی از کل بدهی های آمریکا به دولتهای چین و ژاپن است.

درعین حال، موسسه "استاندارد و پورز" نرخ اعتبار بانکی دولت آمریکا را فعلأ همچنان در حد اعلا، یعنی "AAA"، یا بقول آمریکائیها "تریپل اٍی"، حفظ نگه داشته است.

شایسته یادآوریست که بهره وامهای یک دولت را بر مبنای نرخ اعتبار آن دولت تعیین می نمایند. طبعأ هر چقدر که نرخ اعتبار یک دولت بهتر باشد و به "AAA" نزدیکتر باشد، بهره نازلتری می پردازد.

در حال حاضر، نرخ اعتبار مثلأ یونان چون از "A" به "B" تنزل نموده است، بهره ای  را که اینکشور بابت بدهی های خود می پردازد چیزی در حدود سالی سیزده در صد است. در حالی که فرضأ آلمان یا مثلأ فرانسه درقبال بدهی های خود بیش از دو الی سه در صد بهره سالانه نمی پردازند. 

متأسفانه برای طلبکاران دولت یونان وضع مالی اینکشور بقدری وخیم گشته است که صحبت از عدم بازپرداخت آن مطرح شده است....   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید