دنیای اقتصاد

رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در آلمان علیرغم بحران

صدا ۰۵:۴۹
Reuters

از نظر خیلی از دولتهای جهان، و بویژه هفده کشورعضو حوزه پولی "یورو"، سال دوهزار و یازده از لحاظ اقتصادی یکی از بحرانی ترین و زیانبارترین سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. و اگرچه سرانجام این سال نا مساعد و منفی سپری گشته، ولیکن بحران "یورو" همچنان بقوت خود باقیست.

تبلیغ بازرگانی

در میان قدرتهای بزرگ غربی تنها کشوری که توانست طی سال دوهزار و یازده گلیم خود را از آب بیرون بکشد، آلمان بوده است. دولت آلمان نه تنها توانست که باوجود دشواریهای اقتصادی کلی در جهان و علیرغم بحران شدید حوزه "یورو"، رشد خود را تأمین نماید بلکه در آن شرایط سخت حتی موفق گردید که نرخ بیکاری در کشور خود را کاهش دهد.

در شرایطی که علاوه بر بحران خاص حوزه "یورو"، معضل بیکاری نیز گریبان اکثر قریب باتفاق ابرقدرتهای اقتصادی جهان را گرفته است،  دولت آلمان موفق گردید که نرخ بیکاری در اینکشور را طی تمامی دوازده ماه سال گذشته به طرف پائیین سوق دهد.

بر اساس آخرین آمار "آژانس فدرال کار"، که امروز، سه شنبه، منتشر گردیده است، طی ماه دسامبر، آخرین ماه سال میلادی سپری شده، بیش از نوزده هزار تن دیگر از خیل بیکاران به جمعیت فعال پیوست اند... 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید