دنیای اقتصاد

تجدید حیات چشمگیر صنایع اتومبیل سازی آمریکا

صدا ۰۴:۵۰

کمتر از پنج سال پس از سقوط صنایع خودروسازی امریکا، و اعلام ورشکستگی دو کمپانی از سه کمپانی معظم آنکشور: "جنرال موتورز" و "کرایسلر"، صنایع اتومبیل سازی ایالات متحده آمریکا بصورت معجزه آسائی سلامت از دست رفته خود را دوباره باز یافته است

تبلیغ بازرگانی

بیلان سه ماهه آخر سال دوهزارویازده صنایع خود رو آمریکا نشان میدهد که کمپانی "جنرال موتور" سیزده درصد، کمپانی :کرایسلر" بیست و شش درصد، وسومی، که کمپانی "فورد" باشد، یازده درصد نسبت به سه ماهه مشابه سال دوهزاروده رشد داشته اند. بیلان سالانه آنها نیز بطور میانگین نسبت به سال دوهزاروده افزون بر ده درصد بالا رفته است.

طی سالی که گذشت، کمپانی "جنرال موتور" با فروش بیش از دو میلیون و پانصد هزار دستگاه اتومبیل در بازار داخلی خود، مقام اول جهان را، که در سال دوهزاروهفت بنفع کمپانی ژاپنی "تویوتا" از دست داده بود، دوباره از آنٍ خود ساخته است.

بنوبه خود، کمپانی "فورد" با فروش دومیلیون و صدوپنجاه هزار دستگاه اتومبیل، و کمپانی "کرایسلر" با فروش یک میلیون و سیصد هزار واحد، به ترتیب طی سالی که گذشت در مقامهای دوم و سوم قرار گرفته اند.

متخصصین صنایع اتومبیل سازی رمز موفقیت کمپانیهای آمریکائی و راز نجات آنها را ناشی از پایان دادن به تولید اتومبیلهای سنگین و پرحجم و پر مصرف گذشته، و اقتباس آنها از اروپائیها مبنی بر ساختن اتومبیلهای کوچک و مدرن و کم مصرف دانسته اند....

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید