دنیای اقتصاد

نقش آژانس های اعتبار سنجی جهانی در سیاست های اقتصادی و مالی جهان

صدا ۰۷:۵۵
آژانس Standard and Poor's
آژانس Standard and Poor's Reuters

کاهش نمره انضباط مالی فرانسه و هشت کشور دیگر اروپایی منطقه یورو در جمعه گذشته به وسیله آژانس "استاندارد- اند- پورز" پرسش های زیادی را در باره آینده اقتصادی اروپا، خصوصاً ١٧ کشور عضو منطقه یورو، و آینده واحد پول اروپا، یعنی "یورو" بر انگیخت.

تبلیغ بازرگانی

هم زمان با مطرح شدن این پرسش ها، بسیاری افراد، پرسش اساسی دیگری را مطرح می کنند. آنان می پرسند که این آژانس های اعتبار سنجی جهانی مانند
" آژانس استاندارد- اند- پورز" که به خود اجازه می دهند تا تمام کشورهای کوچک و بزرگ جهان را از نقطه نظر سلامت مالی و اقتصادی تحت نظر گرفته و در باره آنها با ارائه نمرات انضباط مالی قضاوت کنند، کی هستند؟ چگونه توانسته اند به این قدرت دست یابند؟ چگونه و با چه روشی کشورهای جهان را از نظر مالی و اقتصادی قضاوت می کنند؟ آیا در عرصه جهانی قدرت برتری وجود دارد که کم و کیف کار آنها را کنترل کند؟ و بسیاری پرسش های دیگر از این دست.

در اینجا تلاش میگردد تا به برخی از این پرسش ها، اجمالاً پاسخ داده شود.

آغاز ماجرا، ما را به دهه ششم قرن نوزدهم میلادی در آمریکا می برد.
در آن هنگام، شرکت های بسیار زیادی درایجاد و توسعه شبکه راه آهن در آمریکا فعال هستند.این شرکت ها برای توسعه فعالیت های خود نیاز به سرمایه دارند و این سرمایه را باید از طریق بازارهای مالی آن زمان تأمین نمایند.
قرض دهندگان به این شرکت ها، آگاهی محدودی نسبت به کم و کیف وضعیت مدیریت و وضعیت مالی این شرکت ها دارند که در سرزمین وسیع آمریکا گسترده هستند.
بسیاری از این شرکت ها، قبل از شروع فعالیت هایشان ورشکسته می شوند. برخی از آنها قدرت بازپرداخت بدهی های خود را ندارند.برخی از آنها در کارشان جدی هستند و می توانند امنیت بازپرداخت بدهی هایشان را تأمین نمایند.
در چنین فضای سردر گمی که سرمایه گذاران در نیمه دوم قرن نوزدهم در آن قرار دارند، در سال 1861 " هانری وارنوم پور" اقدام به نگارش و انتشار کتابی در باره اعتبار شرکت های راه آهن در آمریکا می کند. این کتاب به عنوان راهنما و مأخذی برای سرمایه گذاران در این بخش قرار میگیرد. و بدین ترتیب و به تدریج آنچه اکنون آژانس " استادرارد- اند- پورز"نامیده می شود، متولد میگردد.
در سال 1909 "جان مودی" روزنامه نگار مالی وارد گود می شود و شرکت اعتبار سنجی بسیار دقیقی را بنیان میگذارد که بعدها " مودیز " نامیده می شود.این شرکت، ریسک سرمایه گذاری را در شرکت های مختلف بر اساس جدول امتیاز دهی سنجش می کند و به سرمایه گذاران اجازه می دهد که ریسک سرمایه گذاری خود را به دقت محاسبه کنند.
سپس در سال 1916 آژانس اعتبار سنجی دیگری به نام "فیچ" پا به عرصه وجود می گذارد و به این ترتیب کلوب بسته سه آژانس معتبر جهانی اعتبار سنجی شکل می گیرد.
این سه آژانس تا سال 1918 فقط مبادرت به سنجش اعتبارات مالی شرکت ها و مؤسسات مختلف می کنند. سنجش اعتبار مالی کشور ها از سال 1918، یعنی درست پس از پایان جنگ اول جهانی آغاز می گردد.
این سه آژانس، تنها آژانس های معتبر جهانی هستند که در سطح جهانی مورد مأخذ برای سرمایه گذاران قرار می گیرند.
یاد آور می شویم که کشور چین در سال 1994 مبادرت به ایجاد یک شرکت اعتبارسنجی به نام " داگونگ گلوبال کردیت ریتینگ " می کند. این آژانس اعتبار سنجی چینی تا کنون نتوانسته اعتباری جهانی برای خود کسب نماید و حوزه فعالیت هایش بیشتر محدود به شرکت های داخلی چینی میگردد.
پس تنها سه آژانس معتبر جهانی که نام آنها ذگر گردید در صحنه جهانی مطرح هستند.
این سه آژآنس جهانی سنجش اعتبار تمامی استقراض کنندگان، اعم از کشورها و شرکت های بزرگ رااز لحاظ ظرفیت بازپرداخت بدهی های احتمالی آنها مورد سنجش قرار می دهند. آنها برای این امر از یک سیستم نمره دهی rating استفاده می کنند.این نمرات در بهترین حالت عبارتند از AAA و در بدترین حالت عبارتند از D. داشتن یک نمره AAA ، مانند آنچه فرانسه پیش از کاهش نمراتش داشت، این امکان را به کشور دارنده آن می دهد که بتواند سرمایه های مورد نیاز خود را از چهار گوشه جهان و با نرخ بهره ای بسیار پائین- در حدود 2 تا 3 در صد، بدست آورد. کاهش نمرات یک کشور به منزله وجود ریسک بیشتر در ظرفیت باز پرداخت بدهی های وی تعبیر شده و به موازات آن نرخ بهره بدهی ها افزایش می یابد.

برای آشنایی بیشتر با سیستم نمره دهی و سنجش این آژانس ها در زیر سیستم نمره دهی آژانس "استاندارد- اند- پورز" شرح داده می شود.
یاد آور می شویم که دوآژانس معتبر دیگر نیز، کما بیش سیستم مشابهی دارند.

سیستم امتیاز دهی آژانس "استادارد اند پورز":
AAA عالی ترین وضعیت اعتباری
+AA, AA, AA- امنیت اعتباری بالا
+A, A , A- امنیت اعتباری متوسط رو به بالا
+BBB, BBB, BBB- امنیت اعتباری متوسط رو به پایین
+BB, BB, BB- شرایط امنیت اعتباری پایین بدون ریسک سوداگری
+B, B, B- شرایط نسبتاً بالای سوداگری
+CCC ریسک بالقوه
CCC شرایط سوداگرانه بسیار شدید
-CCC ورشکستگی با امید بسیار کم برای خروج از آن
D ورشکستگی مطلق
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید